A A English | Cymraeg

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

18.02.14

Gweithiwr asesu a datblygu gofalwyr ifanc –

Rachel.S.Spry@rctcbc.gov.uk
01443 668839
Prosiect Gofalwyr Heddfan, Rhodfa Ilan, Rhydyfelin, Pontypridd
CF37 5PN

Gweithiwr datblygu gofalwyr sy’n oedolion ifanc –

Hayley.thomas@rctcbc.gov.uk
07887 450716
Prosiect Gofalwyr
Heddfan, Rhodfa Ilan, Rhydyfelin, Pontypridd
CF37 5PN

Prosiect gofalwyr ifanc Gweithredu dros Blant –

trudy.fisher@actionforchildren.org.uk
01443 433079
293 Heol Brithweunydd
Trealaw, Tonypandy
CF40 2NZ

Mae’r Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yn cefnogi gofalwyr ifanc 0-25 oed ac yn cynnwys y canlynol:

Gweithiwr asesu a datblygu gofalwyr ifanc – sy’n rhan o’r Gwasanaethau Plant – sy’n gyfrifol am dderbyn pob atgyfeiriad newydd, ac sy’n cynnal asesiadau cychwynnol gyda gofalwyr ifanc a’u teuluoedd, gan edrych ar anghenion y teulu cyfan. Y gweithiwr datblygu sydd hefyd yn gyfrifol am y Strategaeth Gofalwyr Ifanc, sy’n edrych ar sut gall yr holl asiantaethau gydweithio i gefnogi gofalwyr ifanc.

Gweithiwr cefnogi gofalwyr ifanc – sy’n rhan o’r Gwasanaethau Plant – sy’n cefnogi gofalwyr ifanc ifanc ar ôl eu hasesiad, ac yn darparu gwaith tymor byr, dwys.

Gweithiwr datblygu gofalwyr sy’n oedolion ifanc – (a ariannir gan y Loteri Fawr) sy’n rhan o’r Gwasanaethau Plant – sy’n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau i ofalwyr 16-25 sy’n oedolion ifanc, a chynyddu ymwybyddiaeth o’u hanghenion. Mae’n cynnig cefnogaeth unigol i ofalwyr sy’n oedolion ifanc, ac mae hefyd yn cefnogi’r oedolion ifanc hynny i sefydlu a chynnal eu grŵp cefnogaeth gymdeithasol eu hunain.

Prosiect Gofalwyr Ifanc – Gweithredu dros Blant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT hefyd yn ariannu’r prosiect Gofalwyr Ifanc, sydd yng ngofal Gweithredu dros Blant ar hyn o bryd. Os nodir bod angen cefnogaeth barhaus ac ymyrraeth ar ofalwr ifanc yn dilyn asesiad, gellir ei (h)atgyfeirio i brosiect gofalwyr ifanc RhCT. Nid yw’r prosiect yn derbyn atgyfeiriadau’n uniongyrchol. Mae’r prosiect yn cefnogi gofalwyr ifanc rhwng 5 a 18 oed, ac mae’n cynnig cefnogaeth un i un, amrywiol weithgareddau grŵp a gweithdai, egwyliau preswyl, ac yn cysylltu gofalwyr ifanc â gweithgareddau cymunedol cynhwysol.

Gall unrhyw un wneud atgyfeiriad dros y ffôn, drwy e-bost, neu drwy’r post i’r gweithiwr asesu a datblygu, manylion uchod.