A A English | Cymraeg

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Blaenau Gwent

18.02.14

Gofalwr ifanc yw rhywun 8-25 oed sy’n darparu gofal, help neu gymorth i aelod o’r teulu sydd â salwch, anabledd neu broblemau camddefnyddio sylweddau.

Ydy hynny’n eich disgrifio chi neu rywun rydych chi’n ei nabod?

Oes angen y canlynol arnoch chi:

  • cefnogaeth, gwybodaeth, cyngor,
  • mynediad i gefnogaeth 1:1
  • gwaith grŵp
  • mynediad i gefnogaeth cyfoedion
  • cyfranogi mewn gweithgareddau
  • help gydag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth
  • cyfle i wirfoddoli

Ffoniwch ni am ddim ar 08000 32 33 39.