A A English | Cymraeg

Gofalwyr Ifanc Ynys Môn

18.02.14

Gweithredu dros Blant
Uned 8
Mentec
Heol Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL55 2UP

Ffôn: 01248 353 095/364 614
E-bost: ynysmonyoungcarers@actionforchildren.org.uk

Mae Gofalwyr Ifanc Ynys Môn yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n gofalu am aelod o’r teulu – boed yn rhiant sydd â salwch hirdymor, yn rhywun oedrannus neu’n rhywun â salwch meddwl, neu’n fater o ddelio gydag effeithiau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol.