A A English | Cymraeg

Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

18.02.14

Gofalwyr ifanc yw’r rhai sy’n gofalu am aelodau o’r teulu sydd ag anabledd corfforol neu ddysgu, salwch terfynol, problem iechyd meddwl, neu sy’n yfed gormod neu’n cymryd cyffuriau. Mae Gwasanaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn darparu ystod eang o wybodaeth a chefnogaeth.

I gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth, cysylltwch â:
Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 01554 742630

Canolfan Coleshill,
Teras Coleshill,
Llanelli,
SA15 3BT
Testun: 07585561660 neu 07554916941
e-bost: Youngcarersservice@carmarthenshire.gov.uk

Gwefan: http://www.carmarthenshire.gov.uk/english/socialcare/carer/pages/youngcarers.aspx