A A English | Cymraeg

Gofalwyr Ifanc Gwynedd

18.02.14

Uned 8, Mentec,
Heol Deiniol,
Bangor,
Gwynedd.
LL57 2UP

01248 353 095/364 614
gwyneddyoungcarers@actionforchildren.org.uk

Yn cefnogi gofalwyr ifanc 5-18 oed.

Mae Gofalwyr Ifanc Gwynedd yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd er mwyn iddyn nhw fedru mwynhau peth amser iddyn nhw eu hunain a chyflawni eu dymuniadau.

Ymhlith y gwasanaethau mae:

Cefnogaeth un i un a seibiant
Gweithgareddau grŵp
Teithiau a gweithgareddau yn ystod y gwyliau
Cyfleoedd i gyfranogi a lleisio barn ar faterion gofalwyr ifanc.

Mae’r cyfleoedd hyn yn golygu bod gofalwyr ifanc yn gallu cael amser i ymlacio, ac egwyl o’u cyfrifoldebau gofalu. Maen nhw hefyd yn cael cyfle i gwrdd â gofalwyr ifanc eraill sydd yn yr un sefyllfa.

Os bydd angen i chi wneud atgyfeiriad, cysylltwch â’r prosiect drwy ddefnyddio’r manylion uchod a/neu lenwi ein ffurflen atgyfeirio.