A A English | Cymraeg

Gofalwyr Ifanc Caerffili a Chasnewydd

18.02.14

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Caerffili
59 Commercial Road
Risca
NP11 6AW

Ffôn: 01633 612712

E-bost: Caerservices@barnardos.org.uk

Ar ôl hynny bydd peiriant ateb ar gael. Gadewch neges, ac fe gysylltwn ni â chi.

Cyfeiriad swyddfa Casnewydd yw:

Gofalwyr Ifanc Casnewydd
114 Lower Dock Street
Casnewydd
NP20 2AF

Ffôn: 01633 251192

E-bost: barnardo’snewportservices@barnardos.org.uk

Gwefan: http://www.barnardos.org.uk/caerphillyyoungcarers/caerphillyyoungcarers_contact.htm

Yn Risca a Chasnewydd y mae swyddfeydd Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Barnardo’s Caerffili a Chasnewydd. Rydym ni’n delio gyda gofalwyr ifanc 7-25 oed ym Mwrdeistrefi Caerffili a Chasnewydd.