A A English | Cymraeg

Fforwm Gofalwyr Ifanc Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

18.02.14

Tŷ Margaret Thorne
17-19 Alfred Street
Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot
SA11 1EF
01639 631246

E-bost: Judiths@nptcvs.org.uk
Gwefan: http://www.nptcvs.com/partnerships/children-young-people-and-families/

Mae Fforwm Gofalwyr Ifanc Castell-nedd Port Talbot yn bodoli i sefydlu deialog rhwng asiantaethau amlddisgyblaeth a gofalwyr ifanc a’u teuluoedd, fel bod modd adlewyrchu eu hanghenion a’u pryderon yn y broses gynllunio, gan rannu pryderon cyfredol ynghylch materion gofalwyr ifanc yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.