A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Cynorthwydd Cyllid
Tros Gynnal Plant
Rhanbarth: Caerdydd
Cyflog: £16,781-£18,748 pro rata
Dyddiad cau: 19.06.2017

Gweithiwer Archos Eiriolaeth, Tros Gynnal Plant, Ffoaduriaid a Cheiwyr Lloches Casnewydd
Tros Gynnal Plant
Rhanbarth: Casnewydd
Cyflog: £23,398-£27,668
Dyddiad cau: 07.06.2017

Gweinyddwr Adnoddau Dynol, Cyfnod Mamolaeth, Tros Gynnal Plant
Tros Gynnal Plant
Rhanbarth: Caerdydd
Cyflog: £17,772 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad cau: 05.06.2017

Tros Gynnal Plant, Teithio Ymlaen- Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr
Tros Gynnal Plant
Rhanbarth: 1 x Gorllewin Cymru, 1 x Goggledd Cymru
Cyflog: £23,998-£27,668
Dyddiad cau: 07.06.2017

2 x swydd Gweithiwr Cymorth Cam-drin Domestig – Cyfnod Mamolaeth– Pen-y-bont ar Ogwr
Calan DVS
Rhanbarth: Pen-y-bot ar Ogwr
Cyflog: £19,160 y flwyddyn (pro rata ar gyfer rhan-amser)
Dyddiad cau: 05.07.2017

Sessional Family Contact Support Worker (PW1)(As & When), Barnardo’s Cymru Supervised Contact Outreach Service, South East Wales Locality
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: South East Wales Locality
Cyflog: £8.95 per hour
Dyddiad cau: 03.08.2017

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd Cymru – Cynghorydd Llys Teulu x4
CAFCASS Cymru
Rhanbarth: Caerfyrddin, Abertawe, Casnewydd a Chaerdydd / Merthyr
Dyddiad cau: 01.06.2017

Support Worker (15HPW) x2 Posts, Community Links, Disability Services, Cardiff and Vale
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: Cardiff and Vale
Cyflog: £6591 pa
Dyddiad cau: 13.06.2017

Sessional Crèche Worker (Hours As & When), Family Support Services
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: Cardiff & Vale
Cyflog: £8.25 per hour
Dyddiad cau: Ongoing

Sessional Family Contact Support Worker (PW1),
Barnardo's Cymru
Cyflog: Salary: £8.86 per hour
Dyddiad cau: Ongoing

Whizz-Kidz volunteers
Whizz-Kidz
Rhanbarth: UK wide
Dyddiad cau: Ongoing