A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Hoffai Plant yng Nghymru glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc a fyddai â diddordeb mewn ymuno â’n rhestr o gymdeithion. Byddem yn croesawu siaradwyr Cymraeg sydd â diddordeb mewn gwaith cyfranogi. Anfonwch eich CV neu cysylltwch â lynne.hill@childreninwales.org.uk am fwy o wybodaeth.

 

Gweithiwr Cymorth Trosiannol
Jig-So Children's Centre
Rhanbarth: Dyfed
Cyflog: 8937
Dyddiad cau: 30.07.2019