A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Gweithwyr Ar Alwad
Calan DVS
Rhanbarth: Castell-nedd Port Talbot
Cyflog: £35.00 y dydd
Dyddiad cau: 03.04.2017

Gweithiwr Cymorth Cam-drin Domestig
Calan DVS
Rhanbarth: Castell-nedd Port Talbot
Cyflog: £20,000 y flwyddyn (pro rata ar gyfer rhan-amser)
Dyddiad cau: 03.04.2017

Service Practitioner (PW2) (37HPW), CSE Service/Project 84
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: This post will be Flintshire based from a Barnardo's Service
Cyflog: £23196 - £30147 p.a.
Dyddiad cau: 03.04.2017

Fostering Team Manager (37 HPW), Barnardo’s Cymru Fostering and Adoption
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: South Wales
Cyflog: £26,567 - £ 35,432
Dyddiad cau: 31.03.2017

Fostering Team Manager (37 HPW), Barnardo’s Cymru Fostering and Adoption
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: South Wales
Cyflog: £26,567 - £ 35,432
Dyddiad cau: 31.03.2017

Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc
Calan DVS
Rhanbarth: Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog: £18,000 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad cau: 31.03.2017

Sessional Play Worker (Hours As & When) x 2 Posts, Caban Bach Service, Blaenau Ffestiniog
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: Blaenau Ffestiniog
Cyflog: £8.25 per hour
Dyddiad cau: 10.04.2017

Service Administrator (36.25hpw) Flintshire, North Wales
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: North Wales
Cyflog: £17,052 - £19,987 p.a.
Dyddiad cau: 31.03.2017

Gweithiwr Prosiect Cynorthwyol (25 awr yr wythnos), Gwasanaeth Torri’r Cylch Barnardo’s, Mae Plant yn Bwysig yn Abertawe, Ardal Bae’r Gorllewin
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: Ardal Bae'r Gorllewin
Cyflog: £10,725.00 - £11,895.27 y flwyddyn
Dyddiad cau: 07.04.2017

Assistant Project Worker (25HPW), Breaking the Cycle Service, Swansea Children Matter, Western Bay Locality
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: Western Bay Locality
Cyflog: £10,725.00 - £11,895.27 per annum
Dyddiad cau: 07.04.2017

Sessional Crèche Worker (Hours As & When), Family Support Services
Barnardo's Cymru
Rhanbarth: Cardiff & Vale
Cyflog: £8.25 per hour
Dyddiad cau: Ongoing

Sessional Family Contact Support Worker (PW1),
Barnardo's Cymru
Cyflog: Salary: £8.86 per hour
Dyddiad cau: Ongoing

Whizz-Kidz volunteers
Whizz-Kidz
Rhanbarth: UK wide
Dyddiad cau: Ongoing