A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Cydgysylltydd Cynadleddau Grŵp Teulu / Ymarferwr Adferol
TGP Cymru
Rhanbarth: Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog: £13.90 yr awr
Dyddiad cau: 27.05.2019

Whizz-Kidz volunteers
Whizz-Kidz
Rhanbarth: UK wide
Dyddiad cau: Ongoing