A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Hoffai Plant yng Nghymru glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc a fyddai â diddordeb mewn ymuno â’n rhestr o gymdeithion. Byddem yn croesawu siaradwyr Cymraeg sydd â diddordeb mewn gwaith cyfranogi. Anfonwch eich CV neu cysylltwch â lynne.hill@childreninwales.org.uk am fwy o wybodaeth.

 

Swyddog Datblygu (Prosiect Pris Tlodi Disgyblion)
Plant yng Nghymru
Rhanbarth: Caerdydd
Cyflog: £32,878 y flwyddyn pro rata, plws buddion pensiwn rhagorol
Dyddiad cau: 07.10.2019

Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)
NSPCC
Rhanbarth: Canolfan Genedlaethol Cymru - Caerdydd
Cyflog: £29,500 y flwyddyn, pro-rata
Dyddiad cau: 06.10.2019

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030
Erioed wedi ystyried gweithio gyda phlant? Helpwch i siapio cenhedlaeth y dyfodol.
Ewch i Gofalwn.cymru i ddysgu mwy.
Rhanbarth: Wales
Dyddiad cau: Ongoing