A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Swyddog Hyfforddi Rhan Amser Gorllewin Cymru (Cyf: TO/01/20/WW) – Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Rhanbarth: Cross Hands (Sir Gaerfyrddin)
Cyflog: £24,892 yn ôl y gyfradd (£26,470 yn ôl y gyfradd ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)
Dyddiad cau: 05.02.2020

Prentis Ariannol Rhan-amser (Cyf: FA/01/20) – Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Rhanbarth: Caerdydd
Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol priodol i oed
Dyddiad cau: 05.02.2020

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030
Erioed wedi ystyried gweithio gyda phlant? Helpwch i siapio cenhedlaeth y dyfodol.
Ewch i Gofalwn.cymru i ddysgu mwy.
Rhanbarth: Wales
Dyddiad cau: Ongoing