A A English | Cymraeg

Rhoddi

Cynorthwywch ni, os gwelwch yn dda, i wneud gwahaniaeth i fywydau plant yng Nghymru

Yr ydym angen cyllid i’n cynorthwyo ni i fod yn rym nerthol ac effeithiol dros newid ym mywydau plant. Fe fydd unrhyw arian y gallwch ei ddarparu yn ein galluogi ni i barhau i ddylanwadu ar benderfyniadau polisi sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc ac i ledaenu gwybodaeth ac adnoddau hanfodol drwy’n Fforymau a’n Rhwydweithiau. Fe fyddwch hefyd yn ein cynorthwyo ni i greu mwy o gyfleoedd i weithio gyda phlant a phobl ifanc eu hunain, fel eu bod yn gallu cymryd rhan weithredol gyda dirnad eu pryderon a’n cynorthwyo ni i ddatblygu atebion ymarferol.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â gwneud rhodd, cysylltwch â:

Marcia Jones
Rheolwr Cyllid a Chyfleusterau
Plant yng Nghymru
Ffôn: 029 2034 2434

Cliciwch yma i wneud cyfraniad