A A English | Cymraeg

Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

28.09.15


Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae’r adroddiad hwn, a gafodd ei gynnal fel rhan o’n gwaith Cymru Ifanc, yn edrych yn bennaf ar brofiadau plant a phobl ifanc mewn perthynas â’u hawliau dynol. Mae’n cael ei gyflwyno i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel rhan o’r broses adrodd sy’n edrych ar hawliau plant ledled y Deyrnas Unedig.


Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Cover