A A English | Cymraeg

Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2016

02.03.17


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2016

Mae Plant yng Nghymru wedi cynhyrchu adroddiad yn dilyn ein harolwg blynyddol sy’n edrych ar ba newidiadau sydd wedi digwydd ers ein hadroddiad ar dlodi teuluol yn 2014, Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2016.


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau  Arolwg Plant a Theuluoedd 2016 Cover