A A English | Cymraeg

Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015

26.01.16


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’n harolwg ar dlodi plant a theuluoedd. Daeth yr arolwg yn sgîl ein hadroddiad, Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru: Ciplun o faterion a godwyd gan deuluoedd a gyhoeddwyd yn 2014, a nododd yr ystyriaethau mwyaf cyffredin mewn perthynas â thlodi a gafodd eu codi gydag Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, a Chyngor ar Bopeth.


Tlodi Plant a Theuluoedd yng Nghymru:  Canlyniadau Arolwg Plant a Theuluoedd 2015 Cover