A A English | Cymraeg

Dan ni’n caru’r rhyngrwyd

08.07.14


Dan ni’n caru’r rhyngrwyd

Mae Cangen Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Plant yng Nghymru i gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori a sesiynau hyfforddiant gydag aelodau Lleisiau o Ofal. Canolbwynt y gwaith oedd Diwrnod Rhyngrwyd Saffach ar 11 Chwefror 2014 a chanolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddefnydd y rhyngrwyd, ei fanteision a’i heriau; yn ogystal â defnydd diogel y rhyngrwyd. Caiff canlyniad y gweithgareddau hyn, dau boster e-adnoddau, eu rhannu â Llywodraeth Cymru a’u harddangos ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru https://hwb.wales.gov.uk/.


Dan ni’n caru’r rhyngrwyd Cover