A A English | Cymraeg

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru)

10.04.17


Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru)

Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 12 Rhagfyr 2016.

Mae’r papur hwn yn crynhoi’r canlynol:

  • Cefndir y Bil
  • Nodau’r Bil
  • Y darpariaethau a gyflwynir yn y Bil
  • Newidiadau ers y Bil drafft
  • Cynnydd y Bil


Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) Cover