A A English | Cymraeg

Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant yn ymateb i ymgynghoriad y Diwrnod Trafod Cyffredinol

27.09.18


Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant yn ymateb i ymgynghoriad y Diwrnod Trafod Cyffredinol

Cyn y Diwrnod Trafod Cyffredinol, mae Plant yng Nghymru wedi cyhoeddi ymateb i ymgynghoriad Child Rights Connect (CRC) ar Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant.

Yr ymgynghoriad, sef  ‘The Views, Perspectives and Recommendations of Children Across the World’ fydd y prif destun trafod ar y diwrnod. Mae’n crynhoi ymatebion plant a phobl ifanc, gan gynnwys plant a phobl ifanc o Gymru.

Bu Plant yng Nghymru’n gweithio gyda phobl ifanc i gael eu barn ar amddiffynwyr hawliau dynol plant. Gellir darllen eu sylwadau yn ein hadroddiad cysylltiedig, a gyhoeddir heddiw. Roedd ystod eang o bynciau trafod, gyda chyfraniadau gan amrywiaeth o grwpiau.

 

Carai Plant yng Nghymru ddiolch i bob grŵp a sefydliad sy’n bartner am gyfrannu, a charai ddiolch yn arbennig i’r holl bobl ifanc am roi eu barn a pharhau i amddiffyn hawliau dynol.


Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant yn ymateb i ymgynghoriad y Diwrnod Trafod Cyffredinol Cover