A A English | Cymraeg

Adroddiad o’r Gynhadledd Genedlaethol ar Dlodi Plant

18.09.17


Adroddiad o’r Gynhadledd Genedlaethol ar Dlodi Plant

Cynhaliwyd ein Cynhadledd Genedlaethol ar Dlodi Plant, O Dlodi i Ffyniant – Busnes i Bawb yng Nghaerdydd ym mis Mehefin 2017.  Buon ni’n gweithio ochr yn ochr â’n haelod-sefydliadau a grŵp llywio Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru, ac ar y cyd â nhw, a denodd ein digwyddiad dros 120 o weithwyr proffesiynol a phobl ifanc, yn ogystal ag ennyn llawer o ddiddordeb a sbarduno trafodaeth, a chael cryn sylw gan y cyfryngau yng Nghymru.


Adroddiad o’r Gynhadledd Genedlaethol ar Dlodi Plant Cover