A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

20.09.17

Mynediad at Etholiadau: Cais am Dystiolaeth

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cais am dystiolaeth ar…


14.09.17

Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl mewn ysgolion a cholegau, 14/09/17 [C]

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


12.09.17

Sicrhau llety a lleoliadau i blant y tu allan i’r ardal

Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio barn ar ddiwygiadau i reoliadau a…


12.09.17

Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig

Mae ymgynghoriad bellach ar agor ar gynigion newydd gan Lywodraeth…


05.09.17

Datblygu’r Bil Awtistiaeth (Cymru)

Mae Paul Davies, Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro, yn cynnal…


22.08.17

Taro’r Cydbwysedd iawn: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynigion ar gyfer Bil…


25.07.17

Arolwg cenedlaethol LGBT

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio arolwg agored ar brofiad…


19.07.17

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol…


19.07.17

Diwygio etholiadol ym maes Llywodraeth leol yng Nghymru, 18/07/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddiwygio etholiadol ym maes…


05.07.17

Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol

Dechreuwyd ymgynghoriad ar gynigion i gynnwys amryw o faterion iechyd…


Page 1 of 3123