A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

19.07.17

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol…


19.07.17

Diwygio etholiadol ym maes Llywodraeth leol yng Nghymru, 18/07/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddiwygio etholiadol ym maes…


05.07.17

Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol

Dechreuwyd ymgynghoriad ar gynigion i gynnwys amryw o faterion iechyd…


05.07.17

Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Cymru 2017-22

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dechrau ymgynghori ar ei Strategaeth…


04.07.17

Cod Trefniadaeth Ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


05.06.17

Ymgynghoriad ar y Fframwaith Gweithredu ar gyfer darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y Fframwaith Gweithredu…


08.05.17

Rheoliadau ar rannu gwybodaeth am fyfyrwyr, 08/05/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriaeth ar reoliadau newydd i…


04.05.17

Cam 2 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru o’r Broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith, 02/05/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar gyfer cam dau…


27.03.17

Llywodraeth Cymru: Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 27/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio casglu eich barn ar wasanaethau…


Page 1 of 3123