A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

14.08.18

Difrïo ar-lein a phrofiad pobl anabl 14/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Pwyllgor Deisebau Senedd y DU wedi cychwyn ymgynghoriad ar…


14.08.18

Effaith Deddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar ofalwyr yng Nghymru, 14/08/2018 [C]

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wedi cychwyn ymgynghoriad…


14.08.18

Ymgynhori ar egwyddorion cyffredinol Bil Awtistiaeth (Cymru), 14/08/2018 [C]

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ymgynghori ar…


18.07.18

Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar gynigion i leihau allyriadau Cymru, 18/07/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ei chynigion newydd i…


12.07.18

Ymgynghoriad ar y Côd Ymarfer Digidol i Elusennau, 03/07/18 [C]

Mae grŵp llywio’r Côd Ymarfer Digidol i Elusennau yn ymgynghori…


12.07.18

Bwyd a maeth mewn lleoliadau gofal plant, 27/06/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau drafft i gefnogi…


12.07.18

Cymhwysedd am brydau bwyd ysgol am ddim, 06/06/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion i newid y…


06.07.18

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lansio ymchwiliad i Fagloriaeth Cymru

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


15.06.18

Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Bill, 15/06/18 [W]

The Equality, Local Government and Communities Committee of the National…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


Page 1 of 212