A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

27.03.17

Llywodraeth Cymru: Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 27/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio casglu eich barn ar wasanaethau…


27.03.17

Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a gwledydd datganoledig, 27/03/17 [C]

Mae Pwyllgor Cyfansoddiadol a Materion Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn…


15.03.17

Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 10/03/17 [C]

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n ymgynghori ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol…


27.02.17

Cylchlythyr drafft ar gyfer cynllunio safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a siewmyn, 27/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar eich barn ar ganllawiau…


27.02.17

Dewisiadau ar gyfer gweithredu Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), 27/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar eich barn ar weithredu…


09.02.17

Deddf Rhenti Cartrefi (Cymru) 2016 – Canllawiau ar gyfer Llety â Chymorth, 06/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau arfaethedig ar gyfer…


31.01.17

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad, 31/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gyfer eich safbwyntiau ar…


31.01.17

Canllawiau ynghylch trin achosion unigol i amddiffyn plant ac oedolion agored i niwed, 31/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn ar gyfrolau 5…


30.01.17

Mesurau cyson ar gyfer addysg ôl-16 yng Nghymru, 30/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn ar newidiadau arfaethedig…


15.12.16

Cysoni dyddiadau tymhorau ysgol ar gyfer 2018 i 2019, 15/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch dyddiadau tymhorau arfaethedig ar…


Page 1 of 3123