A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

08.05.17

Rheoliadau ar rannu gwybodaeth am fyfyrwyr, 08/05/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriaeth ar reoliadau newydd i…


04.05.17

Cam 2 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru o’r Broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith, 02/05/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar gyfer cam dau…


01.05.17

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i’r economi weithio i’r rheiny sydd ag incwm isel, 19/04/17 [W]

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymgynghori ar gyfer ei ymchwiliad…


28.04.17

Ymgynghoriad ar gyfer pobl ifanc ar senedd ieuenctid i Gymru, 28/04/17 [C]

Bu Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, lansio ymgynghoriad…


31.03.17

Fframwaith safonau a chanlyniadau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc, 31/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori i gael eich barn ar…


27.03.17

Llywodraeth Cymru: Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 27/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio casglu eich barn ar wasanaethau…


27.03.17

Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a gwledydd datganoledig, 27/03/17 [C]

Mae Pwyllgor Cyfansoddiadol a Materion Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn…


27.02.17

Dewisiadau ar gyfer gweithredu Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), 27/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar eich barn ar weithredu…


15.12.16

Cysoni dyddiadau tymhorau ysgol ar gyfer 2018 i 2019, 15/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch dyddiadau tymhorau arfaethedig ar…


15.12.16

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru, 12/15/16 [C]

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad…


Page 1 of 3123