A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

25.02.19

Gweinidog Addysg yn lansio ymgynghoriad am Ganllawiau Addysg Rhyw a Pherthnasoedd

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, wedi lansio ymgynghoriad ar…


28.01.19

Papur gwyn Llywodraeth Cymru ar ddiwygio’r cwricwlwm yn destun ymgynghori, 28/01/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei phapur gwyn sy’n pennu…


21.01.19

Ymgynghori ar strategaeth i leihau gordewdra yng Nghymru, 21/01/2019 [W]

Mae Llywodraeth Nghymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ei strategaeth i…


15.01.19

Dangosyddion cenedlaethol drafft ar gyfer trais yn erbyn benywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, 02/01/19 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion drafft ar gyfer…


07.01.19

Canllaw i gyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion, 29/11/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau a fydd yn…


12.12.18

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol, 10/12/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)…


05.12.18

Côd ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth, 30/11/2018 [C]Côd ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth, 30/11/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ddarparu gwasanaethau cymorth…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


22.09.16

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol Drafft 2016 – 2021, 22/09/16 [C]

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymgynghori i sicrhau eich barn…


04.06.15

Ymgynghoriad cyhoeddus ar bynciau arfaethedig ar gyfer holiadur Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr, 04/06/15 [C/Ll]

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymgynghori ar y pynciau a…