A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

31.10.18

Dangosyddion arfaethedig ar gyfer Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019, 22/10/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am sylwadau ar gynigion am…


31.10.18

Gweithredu ar anabledd: hawl i fyw’n annibynnol, 22/10/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am sylwadau ar gynigion i…


31.10.18

Cysylltu cymunedau – Mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd, 22/10/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad sy’n gofyn am sylwadau…


10.09.18

Fframwaith rheoleiddiol newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu, 10/09/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ei chynigion am…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


22.09.16

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol Drafft 2016 – 2021, 22/09/16 [C]

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymgynghori i sicrhau eich barn…


04.06.15

Ymgynghoriad cyhoeddus ar bynciau arfaethedig ar gyfer holiadur Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr, 04/06/15 [C/Ll]

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ymgynghori ar y pynciau a…


08.05.15

Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Ymgynghori ar y rheoliadau a’r Cod Ymarfer mewn perthynas â rhan 5 (Codi Tâl ac Asesiad Ariannol) y Ddeddf, 08/05/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y rheoliadau a wneir…


05.03.15

Ymgynghori ar y Fframwaith Gwasanaethau ar gyfer Triniaeth Pobl â Phroblem Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau ar yr Un Pryd 2015, 05/03/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch ei chanllawiau newydd ar…


22.09.14

Cynllun 10 mlynedd drafft am weithlu’r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yng Nghymru, 22/09/2014 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun 10 mlynedd drafft…


Page 1 of 212