A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

30.04.18

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach, 27/04/18 [C]

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


26.04.18

Iechyd ffoaduriaid a cheiswyr lloches, 06/04/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried darparu gwasanaethau iechyd sylfaenol ac…


24.04.18

Comisiwn Ymchwil ac Addysg Drydyddol Cymru, 24/04/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori i gael eich barn ar…


06.04.18

Cenedl Noddfa – cynllun Ffoaduriaid a cheiswyr lloches, 22/03/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru am gael eich barn am y cynigion…


06.04.18

Canllawiau drafft ar gomisiynu gwasanaethau mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru, 29/03/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru’n ymgynghori ar gynigion i wella gwasanaethau i’r…


20.03.18

The Draft Legislation (Wales) Bill, 20/03/2018 [W]

The Welsh Government is consulting on proposals to improve the…


20.03.18

Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein pobl, 20/03/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau ar gyfer diwygio…


13.03.18

Fframwaith drafft ar gyfer nyrsio mewn ysgolion arbennig, 13/03/18 [W]

Fframwaith drafft ar gyfer nyrsio mewn ysgolion arbennig Mae Llywodraeth…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


22.09.16

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol Drafft 2016 – 2021, 22/09/16 [C]

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymgynghori i sicrhau eich barn…


Page 1 of 212