A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

16.02.18

Comisiwn y Cynulliad yn agor ymgynghoriad ar gynigion diwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynhyrchu ymgynghoriad ar yr…


18.01.18

Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymgynghoriad ar gynigion deddfwriaethol…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


27.03.17

Llywodraeth Cymru: Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 27/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio casglu eich barn ar wasanaethau…


15.12.16

Cysoni dyddiadau tymhorau ysgol ar gyfer 2018 i 2019, 15/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch dyddiadau tymhorau arfaethedig ar…


15.12.16

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru, 12/15/16 [C]

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad…


15.12.16

Y 1,000 Diwrnod Cyntaf, 15/12/16 [C]

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


22.09.16

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol Drafft 2016 – 2021, 22/09/16 [C]

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymgynghori i sicrhau eich barn…


28.07.16

Y Pwyllgor yn archwilio goblygiadau Refferendwm yr UE ar Gymru, 28/07/16 [C]

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal ymchwiliad i oblygiadau’r bleidlais…


20.07.16

Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18, 20/07/16 [C]

Cynigion Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru 2017-18, 20/07/16 [C] Mae Pwyllgor…


Page 1 of 212