A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

22.10.19

Ymgynghoriad: Mynediad at gwricwlwm llawn, Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ac Addysg Grefyddol

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, wedi cyhoeddi ymgynghoriad i…


26.09.19

Ymgynghoriad: Amcanion cydraddoldeb strategol 2020 i 2024, 24/09/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ei Hamcanion Cydraddoldeb…


12.08.19

Effaith y Mesur Hawliau Plant (Cymru) 2011, 12/08/2019 [C]

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad…


09.08.19

Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd, 02/08/2019 [C]

Mae Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion…


23.07.19

Cynllun cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, 18/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar eu cynllun cyflawni…


17.07.19

Pwyllgor y Cynulliad yn agor ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol, 17/07/2019 [C]

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


17.07.19

Agor ymgynghoriad ar ganllawiau diogelu drafft, 15/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau drafft ar…


28.01.19

Papur gwyn Llywodraeth Cymru ar ddiwygio’r cwricwlwm yn destun ymgynghori, 28/01/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei phapur gwyn sy’n pennu…


07.01.19

Canllaw i gyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion, 29/11/18 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau a fydd yn…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…