A A English | Cymraeg

Ymgynghoriadau

This page provides details about current consultations which impact on children and young people in Wales.  Details of closed consultations can be obtained by using the advanced search facility.

 

20.11.17

Cyllid wedi’i Dargedu i Wella Canlyniadau mewn Addysg

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi agor ymchwiliad…


13.11.17

Ymgynghoriad ar deithiau bws rhatach ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar y cynllun FyNgherdynTeithio…


13.11.17

Ymchwiliad i Ddulliau Lleol i leihau tlodi: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a byrddau gwasanaeth cyhoeddus (BGC)

Mae Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


07.11.17

Ymchwiliad i Ddulliau Lleol i leihau tlodi: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a byrddau gwasanaeth cyhoeddus, 01/11/17 [C]

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n…


12.09.17

Sicrhau llety a lleoliadau i blant y tu allan i’r ardal

Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio barn ar ddiwygiadau i reoliadau a…


12.09.17

Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig

Mae ymgynghoriad bellach ar agor ar gynigion newydd gan Lywodraeth…


12.06.17

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r…


27.03.17

Llywodraeth Cymru: Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 27/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio casglu eich barn ar wasanaethau…


15.12.16

Cysoni dyddiadau tymhorau ysgol ar gyfer 2018 i 2019, 15/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch dyddiadau tymhorau arfaethedig ar…


15.12.16

Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru, 12/15/16 [C]

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad…


Page 1 of 3123