A A English | Cymraeg

Ein Ymatebion

Y mae Plant yng Nghymru yn ymateb i ystod eang o ymgynghoriadau ar ran ein haelodau. Y mae manylion ynglŷn ag ymatebion i ymgynghoriadau a gwblhawyd gan Plant yng Nghymru yn cael eu darparu isod:

 

13.06.18

Inquiry on the equality and human rights implications of Brexit – June 2018

This is Children in Wales response to the National Assembly for…


13.06.18

Strengthening Local Government: Delivering for People – June 2018

This is Children in Wales’ response to the Welsh Government’s…


17.05.18

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru yn dilyn Brexit – Mawrth 2018

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


03.04.18

Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


02.10.17

Inquiry into the emotional and mental health of children and young people in Wales- September 2017

This is children in Wales’ response to the National Assembly…


27.09.17

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i Blant a Phobl Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal, Medi2017

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus…


11.09.17

Ymateb i Ymgynghoriad: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a’i oblygiadau i Gymru

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad ar y cyd…


17.12.13

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 – Rhagfyr 2013

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 –…


25.09.13

Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru – Gorffennaf 2013 Yma ymateb grŵp Linc 3, a gyd-drefnir gan Plant yng Nghymru, i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch ei pherthynas a’i gwaith gyda’r trydydd sector.

Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r…


07.08.13

Equality Impact Assessment of the 2014-2020 Rural Development Plan for Wales – August 2013

This is Children in Wales’ response to the consultation on…


Page 1 of 212