A A English | Cymraeg

Ein Ymatebion

Y mae Plant yng Nghymru yn ymateb i ystod eang o ymgynghoriadau ar ran ein haelodau. Y mae manylion ynglŷn ag ymatebion i ymgynghoriadau a gwblhawyd gan Plant yng Nghymru yn cael eu darparu isod:

 

13.05.19

Cyfnod 1 Bil Plant (Dileu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Ymateb i’r alwad am dystiolaeth ysgrifenedig

Mae Plant yng Nghymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Cynulliad…


02.04.19

Ein Cenhadaeth Genedlaethol: Cwricwlwm Trawsffurfiannol, Ebrill 2019

Cyflwynodd Plant yng Nghymru ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


02.04.19

Canllawiau drafft ar addysg perthnasoedd a rhywioldeb 2018

Cyflwynodd Plant yng Nghymru ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


04.01.19

Fframwaith rheoliadol newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu, Tachwedd 2018

Mae Plant yng Nghymru wedi cyflwyno ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth…


13.06.18

Inquiry on the equality and human rights implications of Brexit – June 2018

This is Children in Wales response to the National Assembly for…


13.06.18

Strengthening Local Government: Delivering for People – June 2018

This is Children in Wales’ response to the Welsh Government’s…


17.05.18

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru yn dilyn Brexit – Mawrth 2018

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


03.04.18

Cynnig Deddfwriaethol i Ddileu Amddiffyniad Cosb Resymol

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


11.09.17

Ymateb i Ymgynghoriad: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a’i oblygiadau i Gymru

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad ar y cyd…


17.12.13

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 – Rhagfyr 2013

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 –…