A A English | Cymraeg

Ein Ymatebion

Y mae Plant yng Nghymru yn ymateb i ystod eang o ymgynghoriadau ar ran ein haelodau. Y mae manylion ynglŷn ag ymatebion i ymgynghoriadau a gwblhawyd gan Plant yng Nghymru yn cael eu darparu isod:

 

16.02.17

Mae Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant Phobl Ifanc Cymru Gyfan wedi cyhoeddi ymateb i Adroddiad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn dilyn ei ymchwiliad i eiriolaeth statudol. Mae’r ymateb wedi cael ei gyflwyno gan Plant yng Nghymru mewn ymgynghoriaeth â NYAS Cymru, Tros Gynnal Plant, Lleisiau o Ofal Cymru a ProMo Cymru (ar ran gwasanaeth MEIC).

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


08.02.17

Y 1000 Diwrnod Cyntaf, Chwefror 2017

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl…


30.11.16

Sylwadau gan aelodau o’r Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru Gyfan ar yr Ymchwiliad i’r Ddarpariaeth Eiriolaeth Statudol, 30/11/16 [W]

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl…


30.11.16

Ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru, 30/11/16 [W]

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb,…


30.09.16

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid, Medi 2016

Dyma yw ymateb Plant yng Nghymru i Ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol…


31.05.16

Godi uchelgeisiau a chyflawniad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru, Mai 2016

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar…


17.12.13

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 – Rhagfyr 2013

Newidiadau i Wasanaethau Rhondda Cynon Taf: Cynigion Cyfnod 1 –…


25.09.13

Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru – Gorffennaf 2013 Yma ymateb grŵp Linc 3, a gyd-drefnir gan Plant yng Nghymru, i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch ei pherthynas a’i gwaith gyda’r trydydd sector.

Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r…


07.08.13

Equality Impact Assessment of the 2014-2020 Rural Development Plan for Wales – August 2013

This is Children in Wales’ response to the consultation on…


04.05.13

The Development of a National Standards and Outcome Framework for Children and Young People’s Advocacy Services in Wales – May 2013

This is Children in Wales’ resonse to the Welsh Government…


Page 1 of 212