A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

21.01.16

Cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc, 21/01/16 [C]

Mae’r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys data am…


20.01.16

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 20/01/16 [C]

Mae’r adroddiad misol hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnig data…


20.01.16

Ceisiadau am gymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch, 20/01/16 [C]

Mae’r adroddiad misol hwn gan Lywodraeth Cymru yn cyflwyno gwybodaeth…


19.01.16

Gwerthusiad cenedlaethol o Dechrau’n Deg, 19/01/16 [C]

This report from Welsh Government is the first from a…


15.10.15

Cronfeydd wrth gefn a gedwir gan ysgolion ar 31 Mawrth 2015, 15/10/15 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ystadegau cenedlaethol diweddaraf am y…


18.08.15

Deilliannau diwedd y cyfnod sylfaen ac asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol o’r pynciau craidd yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, 18/09/15 [C]

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn edrych ar gyflawniadau disgyblion mewn…


06.03.14

Cymunedau’n Gyntaf, 25/02/14 [C]

Mae’r adroddiad ystadegol hwn yn rhoi data am bob un o’r clystyrau Cymunedau’n Gyntaf.


06.03.14

Cyfrifiad Plant mewn Angen Cymru, 27/02/14 [C]

Mae’r adroddiad ystadegol hwn yn rhoi gwybodaeth am blant mewn angen yng Nghymru, gan gynnwys data am anabledd a ffactorau rhianta.


06.03.14

Twf Swyddi Cymru, 27/02/14 [C]

Mae’r adroddiad ystadegol hwn yn cael ei gynhyrchu’n fisol gan roi gwybodaeth am gynllun Twf Swyddi Cymru.


06.03.14

Amcanestyniadau aelwydydd, 27/02/14 [C]

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi ystadegau am aelwydydd a phoblogaeth yng Nghymru.