A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

20.01.17

Ystadegau economaidd allweddol, 20/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r data misol diweddaraf ar gyfer…


19.01.17

Ceisiadau am gymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch, 19/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau data ystadegol ynghylch ceisiadau am…


18.01.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 18/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r data diweddaraf ynghylch LCAau a…


18.01.17

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET), 18/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau data ynghylch pobl ifanc NEET…


16.01.17

Y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai, 16/01/17 [C]

Mae’r Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai yn rhaglen strategol o…


12.01.17

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 12/01/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data o Arolwg Blynyddol diweddaraf…


16.12.16

Ystadegau economaidd allweddol, 16/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau ystadegau economaidd allweddol ar gyfer…


15.12.16

Absenoldeb o ysgolion cynradd, 15/12/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol yn dangos data…


15.12.16

Twf Swyddi Cymru, 15/12/16 [W]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data ar nifer y cyfleoedd…


14.12.16

Staff and finance of higher education institutions, 14/12/16 [W]

The Higher Education Statistics Agency (HESA) has released data for…


Page 1 of 1212345...10...Last »