A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

07.06.17

Ystadegau Mamolaeth Arbrofol, 2015-2016

Am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu ystadegau…


17.05.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 17/05/17 [W]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r ystadegau diweddaraf ar y Lwfansau…


12.05.17

Ystadegau Credydau Treth Gwaith a Phlant: dadansoddiad daearyddol dyfarniad dros dro 12/05/17, [C/Ll/A/GI]

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi eu hystadegau…


10.05.17

Data Ieuenctid yn y Ddalfa, 10/05/17 [C/Ll]

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr…


09.05.17

Staff mewn Sefydliadau Addysg Bellach, 09/05/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi casglu ystadegau gan yr Adran Addysg…


27.04.17

Ystadegau addysg allweddol, 27/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r ystadegau addysg allweddol diweddaraf. Mae’r…


27.04.17

Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 27/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r ystadegau diweddaraf ar gyfer pobl…


26.04.17

Anafiadau pobl ifanc ar y ffordd, 26/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol sy’n mynd…


20.04.17

Ceisiadau am gefnogaeth myfyrwyr ar gyfer addysg uwch, 20/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau misol ar y nifer…


07.03.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 15/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf ar gyfer y…


Page 1 of 812345...Last »