A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

04.07.17

Cyrchfannau ymadawyr addysg uwch yn y Deyrnas Unedig

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) wedi cynhyrchu eu hadroddiad…


04.07.17

Cartrefi islaw’r incwm cyfartalog

Mae ystadegau blynyddol, wedi’u cynhyrchu gan yr Adran Gwaith a…


19.06.17

Arolwg incwm a gwariant myfyrwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau ar incwm a gwariant…


19.06.17

Benthyciadau myfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi cyhoeddi ei ystadegau blynyddol…


07.06.17

Ystadegau Mamolaeth Arbrofol, 2015-2016

Am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu ystadegau…


17.05.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 17/05/17 [W]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r ystadegau diweddaraf ar y Lwfansau…


12.05.17

Ystadegau Credydau Treth Gwaith a Phlant: dadansoddiad daearyddol dyfarniad dros dro 12/05/17, [C/Ll/A/GI]

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi eu hystadegau…


10.05.17

Data Ieuenctid yn y Ddalfa, 10/05/17 [C/Ll]

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr…


09.05.17

Staff mewn Sefydliadau Addysg Bellach, 09/05/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi casglu ystadegau gan yr Adran Addysg…


27.04.17

Ystadegau addysg allweddol, 27/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r ystadegau addysg allweddol diweddaraf. Mae’r…


Page 1 of 712345...Last »