A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

27.04.17

Ystadegau addysg allweddol, 27/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r ystadegau addysg allweddol diweddaraf. Mae’r…


27.04.17

Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 27/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r ystadegau diweddaraf ar gyfer pobl…


26.04.17

Anafiadau pobl ifanc ar y ffordd, 26/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol sy’n mynd…


20.04.17

Ceisiadau am gefnogaeth myfyrwyr ar gyfer addysg uwch, 20/04/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau misol ar y nifer…


07.03.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 15/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf ar gyfer y…


02.03.17

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol, 02/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol gyda data ynghylch…


02.03.17

Myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch, 02/03/17 [C]

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol gyda…


01.03.17

Arolwg Cenedlaethol Cymru, 01/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth fanylach ynghylch Dangosyddion Cenedlaethau’r…


28.02.17

Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r hawl i brydau am ddim, 28/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data sy’n edrych ar berfformiad…


21.02.17

Dangosyddion Ansawdd Gofal Iechyd – Dadansoddiad o bedair gwlad y DU, 21/02/17 [C, Ll, A, GI]

Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi…


Page 1 of 912345...Last »