A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

12.07.18

Gwariant sydd wedi’i Gyllidebu ar gyfer Darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), 12/07/2018 [C]

Dyma’r adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth fesul sector ysgol ac…


12.07.18

Gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi, 12/07/2018 [C]

Ar ôl dwy flynedd yn gwerthuso’r Model Ysgolion Arloesi, mae…


23.05.18

Dadansoddiad o’r canlyniadau i blant a phobl ifanc 4 i 5 mlynedd wedi Gorchymyn Gofal terfynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dadansoddiad o’r canlyniadau i blant…


10.05.18

Ystadegau Addysg Allweddol

Ar 25 Ebrill 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru wybodaeth gryno am…


09.05.18

Education Maintenance Allowances (EMA) awarded yng Nghymru

Mae’r set ddata hon oddi wrth Lywodraeth Cymru yn ymdrin…


09.05.18

Absenoldeb o ysgolion gan ddisgyblion yn ôl nodweddion disgyblion

Mae’r data hwn yn cael ei gyhoeddi’n flynyddol gan Lywodraeth…


09.05.18

Ceisiadau am gymorth myfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Mae Stats Cymru wedi cyhoeddi ei ystadegau misol ar geisiadau…


09.05.18

Ystadegau: Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru a chyhoeddi ystadegau ar y…


25.02.16

Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r hawl i brydau am ddim, 25/02/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Atodiad i ddata sy’n edrych…


19.02.16

Ystadegau economaidd allweddol, 19/02/16 [C]

Mae’r adroddiad misol hwn gan Lywodraeth Cymru yn edrych ar…


Page 1 of 612345...Last »