A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

07.03.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 15/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf ar gyfer y…


02.03.17

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol, 02/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol gyda data ynghylch…


02.03.17

Myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch, 02/03/17 [C]

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol gyda…


01.03.17

Arolwg Cenedlaethol Cymru, 01/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth fanylach ynghylch Dangosyddion Cenedlaethau’r…


28.02.17

Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r hawl i brydau am ddim, 28/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data sy’n edrych ar berfformiad…


21.02.17

Dangosyddion Ansawdd Gofal Iechyd – Dadansoddiad o bedair gwlad y DU, 21/02/17 [C, Ll, A, GI]

Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi…


17.02.17

Key economic statistics, 17/02/17 [W, E, S, NI]

The Welsh Government has released the latest key economic statistics…


16.02.17

Gwariant teuluol, 16/02/17 [C]

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi adroddiad gyda data ynghylch…


16.02.17

Ceisiadau am gymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch, 16/02/17 [C]

Mae StatsWales wedi cyhoeddi ystadegau ynghylch ceisiadau am gymorth i…


07.02.17

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai, 07/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol gyda data ynghylch…


Page 1 of 1012345...10...Last »