A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

20.09.17

Ceisiadau am gymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hystadegau misol ar geisiadau…


22.08.17

Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a’r farchnad lafur

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau blynyddol dros dro ar…


04.07.17

Cyrchfannau ymadawyr addysg uwch yn y Deyrnas Unedig

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) wedi cynhyrchu eu hadroddiad…


04.07.17

Cartrefi islaw’r incwm cyfartalog

Mae ystadegau blynyddol, wedi’u cynhyrchu gan yr Adran Gwaith a…


19.06.17

Arolwg incwm a gwariant myfyrwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau ar incwm a gwariant…


19.06.17

Benthyciadau myfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi cyhoeddi ei ystadegau blynyddol…


25.02.16

Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r hawl i brydau am ddim, 25/02/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Atodiad i ddata sy’n edrych…


19.02.16

Ystadegau economaidd allweddol, 19/02/16 [C]

Mae’r adroddiad misol hwn gan Lywodraeth Cymru yn edrych ar…


18.02.16

Cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc, 18/02/16 [C]

Mae’r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth ynghylch…


17.02.16

Absenoldeb o ysgolion yn ôl nodweddion Disgyblion, 17/02/16 [C]

Mae’r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn cyflwyno data ar…


Page 1 of 612345...Last »