A A English | Cymraeg

Ystadegau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ystod o gyhoeddiadau ystadegol.

 

20.09.17

Ceisiadau am gymorth i fyfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hystadegau misol ar geisiadau…


22.08.17

Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a’r farchnad lafur

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau blynyddol dros dro ar…


04.07.17

Cyrchfannau ymadawyr addysg uwch yn y Deyrnas Unedig

Mae’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) wedi cynhyrchu eu hadroddiad…


04.07.17

Cartrefi islaw’r incwm cyfartalog

Mae ystadegau blynyddol, wedi’u cynhyrchu gan yr Adran Gwaith a…


19.06.17

Arolwg incwm a gwariant myfyrwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystadegau ar incwm a gwariant…


19.06.17

Benthyciadau myfyrwyr ar gyfer addysg uwch

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi cyhoeddi ei ystadegau blynyddol…


07.06.17

Ystadegau Mamolaeth Arbrofol, 2015-2016

Am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu ystadegau…


17.05.17

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, 17/05/17 [W]

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r ystadegau diweddaraf ar y Lwfansau…


12.05.17

Ystadegau Credydau Treth Gwaith a Phlant: dadansoddiad daearyddol dyfarniad dros dro 12/05/17, [C/Ll/A/GI]

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi eu hystadegau…


10.05.17

Data Ieuenctid yn y Ddalfa, 10/05/17 [C/Ll]

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr…


Page 1 of 712345...Last »