A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

18.01.18

Cyhoeddi Adroddiad Terfynol yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Ar 16 Ionawr 2018 cyhoeddwyd adroddiad terfynol yr Adolygiad Seneddol…


18.01.18

Dyfodol y Cwricwlwm Addysg Rhyw a Chydberthynas yng Nghymru

Cafodd argymhellion of the Panel Arbenigol Addysg Rhyw a Chydberthynas…


18.01.18

Sefydliad Bevan yn edrych ar rai o’r heriau tlodi posibl yn 2018

Mae Sefydliad Bevan wedi cyhoeddi ei adroddiad ‘Tough Times Ahead?…


02.01.18

Adolygiad thematig marwolaethau plant mewn tân, 02/01/18 [C}

Mae’r Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru,  wedi…


19.12.17

Un o bob pum person ifanc yn ordew ar 14 oed

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Hydredol (CLS) yn Sefydliad Addysg UCL wedi…


19.12.17

Rhwydweithiau cyffuriau ffiniau sirol bellach yn ystyriaeth ledled y wlad

Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol wedi cyhoeddi adroddiad am rwydweithiau cyffuriau…


05.12.17

Data cyflawniad Cyfnod Allweddol 4

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi’r data am…


05.12.17

Tlodi yn y DU 2017

Am y tro cyntaf ers cyhoeddi eu Strategaeth i Ddatrys…


30.11.17

Argymhellion ar leihau tlodi yn y gwaith oddi wrth Sefydliad Bevan

Mae Sefydliad Bevan wedi dadansoddi’r dystiolaeth sydd ar gael am…


13.11.17

Adroddiad Net Aware 2017: “Y rhyddid i fynegi fy hun yn ddiogel”

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi Adroddiad Net Aware 2017. Yn 2015,…


Page 1 of 1012345...10...Last »