A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

06.03.17

Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017, 06/03/17 [C]

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi adroddiad yn…


06.03.17

Nodi a deall anghydraddoldebau mewn cyfraddau ymyrraeth llesiant plant: Astudiaethau cymharol ym mhedair gwlad y DU, 06/03/17 [C/Ll/GI/A]

Mae consortiwm o Brifysgolion wedi cynnal ymchwil newydd i pam…


02.03.17

Safonau byw, tlodi ac anghydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig: 2016-17 i 2021-22, 02/03/17 [C, Ll, A, GI]

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi astudiaeth ar y newidiadau…


01.03.17

Arolwg Cenedlaethol Cymru, 01/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth fanylach ynghylch Dangosyddion Cenedlaethau’r…


01.03.17

Dysgwyr sy’n gadael y Chweched Dosbarth cyn Blwyddyn 13, 01/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi astudiaeth sy’n edrych ar nodweddion…


14.02.17

Ymgynnull am Gymru: Adroddiad am yr Ymgynghoriad Cyhoeddus dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc i Gymru, 14/02/2017 [C]

Mae’r Ymgyrch dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru wedi…


10.02.17

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Committee Stage 1 Adroddiad, 10/02/17 [C]

Mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


09.02.17

Wedi PISA: Ffordd ymlaen ar gyfer addysg yng Nghymru? 18/01/17 [C]

Mae Sefydliad Bevan wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar yr…


09.02.17

Ariannu Gwasanaethau’r Trydydd Sector gan Awdurdodau Lleol, 09/02/17 [C]

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar…


08.02.17

Gwerthusiad cenedlaethol o Dechrau’n Deg, 08/02/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwerthusiad o raglen genedlaethol Dechrau’n…


Page 1 of 1112345...10...Last »