A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

08.05.17

Iechyd Cyhoeddus (Bil Cymru) – Crynodeb o’r Newidiadau ar Gam 2, 04/05/2017 [C]

Mae gwasanaeth ymchwil y Cynlluniad Cenedlaethol wedi cyhoeddi crynodeb o’r…


06.05.17

Credyd Cynhwysol: briff, 06/04/2017 [C]

Mae’r Joseph Rowntree Foundation wedi cyhoeddi briff ar Gredyd Cymhwysol…


05.05.17

Maniffesto Etholiad 2017 Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant, 05/05/17 [C]

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant wedi cynhyrchu maniffesto sy’n…


28.04.17

Rhaglen Mesur Plant Cymru 2015/2016, 26/04/17 [W]

Mae Iechyd y Cyhoedd Cymru wedi rhyddhau adroddiad blynyddol Rhaglen…


06.03.17

Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017, 06/03/17 [C]

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi adroddiad yn…


06.03.17

Nodi a deall anghydraddoldebau mewn cyfraddau ymyrraeth llesiant plant: Astudiaethau cymharol ym mhedair gwlad y DU, 06/03/17 [C/Ll/GI/A]

Mae consortiwm o Brifysgolion wedi cynnal ymchwil newydd i pam…


02.03.17

Safonau byw, tlodi ac anghydraddoldeb yn y Deyrnas Unedig: 2016-17 i 2021-22, 02/03/17 [C, Ll, A, GI]

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi astudiaeth ar y newidiadau…


01.03.17

Arolwg Cenedlaethol Cymru, 01/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth fanylach ynghylch Dangosyddion Cenedlaethau’r…


01.03.17

Dysgwyr sy’n gadael y Chweched Dosbarth cyn Blwyddyn 13, 01/03/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi astudiaeth sy’n edrych ar nodweddion…


14.02.17

Ymgynnull am Gymru: Adroddiad am yr Ymgynghoriad Cyhoeddus dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc i Gymru, 14/02/2017 [C]

Mae’r Ymgyrch dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru wedi…


Page 1 of 1012345...10...Last »