A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

13.08.19

Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg Ebrill 2018 – Mawrth 2019, 07/08/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg ar…


13.08.19

‘Cadw’n Ddiogel?’ Angen gwell cefnogaeth ar gyfer plant sydd mewn perygl o ddioddef ecsbloetio rhywiol, 09/08/2019 [C]

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn dangos bod angen…


09.08.19

Adroddiad Comisiwn Metrig Cymdeithasol 2019, 29/07/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r Comisiwn Metrig Cymdeithasol wedi cyhoeddi adroddiad yn archwilio ‘cyfradd…


30.07.19

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Pwysigrwydd Ansawdd, 17/07/2019 [C]

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn…


23.07.19

Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant: Dywed y cyfrifiadur “Na!” Cyfnodau 1 a 2

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant (CPAG) yn cynhyrchu cyfres…


17.07.19

Tyfu i fyny mewn tlodi yn y DU yn 2019

Mae Buttle UK wedi cyhoeddi adroddiad am dyfu i fyny…


02.07.19

Estyn: Ysgolion wedi’u Ffedereiddio – Nodweddion cyffredin ffedereiddio effeithiol, 02/07/2019 [C]

Mae’r arolygiaeth ysgolion, Estyn, wedi cyhoeddi adroddiad thematig ar ffedereiddio…


02.07.19

Adoption UK yn cyhoeddi Baromedr Mabwysiadu, 02/07/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Adoption UK wedi cyhoeddi eu gwaith ymchwil, y Baromedr…


02.07.19

NSPCC: Pa mor ddiogel yw ein plant? 2019, 25/06/2019 [W]

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi eu hadroddiad blynyddol ar ddiogelwch plant,…


18.06.19

Y DU ar safle 28 allan o 31 o wledydd am bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd, 13/06/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae UNICEF wedi graddio 31 o wledydd cyfoethog ar sail…