A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

16.08.17

Bwlch yn y Wybodaeth: Diogelu plant yng Nghymru sydd ar goll (adroddiadau Cymraeg a Saesneg)

Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoeddi adroddiad am y gwahaniaethau…


20.07.17

Stori Sam: Gwrando ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru

Mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi cyhoeddi adroddiad ar…


19.07.17

‘Fixing Universal Credit’

Mae ‘Fixing Universal Credit’ sydd wedi ei gyhoeddi gan Gyngor…


05.07.17

Adolygiad o Addysg Perthnasoedd Iach

Mae Estyn wedi cyhoeddi ei adolygiad o addysg perthnasoedd iach…


22.06.17

NSPCC How safe are our children? 2017

Mae’r NCPCC wedi cyhoeddi eu hadroddiad blynyddol yn rhoi trosolwg…


19.06.17

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach

Mae Estyn, y corff sy’n gyfrifol am arolygu ansawdd a…


12.06.17

Trosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

Dyma adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar ymchwil gan…


12.06.17

Arolwg Gofal Plant y Family and Childcare Trust 2017

Mae’r Family and Childcare Trust wedi cyhoeddi eu Harolwg Gofal…


08.06.17

Archwiliad Annibynnol o’r Cyfnod Sylfaen

Mae’r Athro Iram Siraj wedi arwain archwiliad annibynnol o’r ffordd…


11.05.17

Y dull cyd-gynhyrchiol i ddatblygu’r fframwaith statudol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 11/05/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adroddiad ar ymchwil sydd wedi…


Page 1 of 1012345...10...Last »