A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

12.06.17

Trosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

Dyma adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar ymchwil gan…


12.06.17

Arolwg Gofal Plant y Family and Childcare Trust 2017

Mae’r Family and Childcare Trust wedi cyhoeddi eu Harolwg Gofal…


08.06.17

Archwiliad Annibynnol o’r Cyfnod Sylfaen

Mae’r Athro Iram Siraj wedi arwain archwiliad annibynnol o’r ffordd…


11.05.17

Y dull cyd-gynhyrchiol i ddatblygu’r fframwaith statudol ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 11/05/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adroddiad ar ymchwil sydd wedi…


09.05.17

Asesiad Gwerthusadwyedd Teuluoedd yn Gyntaf, 09/05/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymchwilio i sut i werthuso rhaglen…


08.05.17

Iechyd Cyhoeddus (Bil Cymru) – Crynodeb o’r Newidiadau ar Gam 2, 04/05/2017 [C]

Mae gwasanaeth ymchwil y Cynlluniad Cenedlaethol wedi cyhoeddi crynodeb o’r…


06.05.17

Credyd Cynhwysol: briff, 06/04/2017 [C]

Mae’r Joseph Rowntree Foundation wedi cyhoeddi briff ar Gredyd Cymhwysol…


05.05.17

Maniffesto Etholiad 2017 Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant, 05/05/17 [C]

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant wedi cynhyrchu maniffesto sy’n…


28.04.17

Rhaglen Mesur Plant Cymru 2015/2016, 26/04/17 [W]

Mae Iechyd y Cyhoedd Cymru wedi rhyddhau adroddiad blynyddol Rhaglen…


06.03.17

Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017, 06/03/17 [C]

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi adroddiad yn…


Page 1 of 1012345...10...Last »