A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

05.12.18

Sefydliad Joseph Rowntree yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyflwr y genedl o ran tlodi, 04/12/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar…


14.11.18

Archwilio ymatebion banciau bwyd Cymru i dlodi mislif, 25/10/2018 [C]

Mae gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru wedi cynnal darn…


05.11.18

A yw Cymru’n Decach? 2018, 25/10/2018 [C]

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi ‘A yw…


01.11.18

Y Ffordd Gywir: Arolwg Addysg 2018

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cynhyrchu arolwg cenedlaethol sy’n mesur…


31.10.18

Estyn: Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol, 30/10/2018 [C]

Gofynnodd Ysgfrifennydd y Cabinet dros Addysg i Estyn am yr…


31.10.18

Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): ymateb y llywodraeth, 16/10/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad ac argymhellion Estyn…


29.10.18

Briffiad Ymchwil: Ariannu Ysgolion yng Nghymru

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi briffiad ymchwil…


17.10.18

Llesiant Cymru 2017-2018: Beth ydym yn ei wybod am lesiant plant? 20/09/2018 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol Llesiant Cymru, diweddariad…


09.10.18

Arolwg Mawr Iechyd Meddwl 2017, 26/09/2018 [C]

Mae Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl, wedi bod yn…


09.10.18

Dim hyfforddiant cefnogi plant mewn gofal i 75% o athrawon, 09/10/2018 [C/Ll]

Mae ymchwil newydd gan Become a Lleisiau o Ofal Cymru…


Page 1 of 1212345...10...Last »