A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

05.12.17

Data cyflawniad Cyfnod Allweddol 4

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi’r data am…


30.11.17

Argymhellion ar leihau tlodi yn y gwaith oddi wrth Sefydliad Bevan

Mae Sefydliad Bevan wedi dadansoddi’r dystiolaeth sydd ar gael am…


13.11.17

Adroddiad Net Aware 2017: “Y rhyddid i fynegi fy hun yn ddiogel”

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi Adroddiad Net Aware 2017. Yn 2015,…


13.11.17

Blwyddyn o newid – Comisiynydd Plant Cymru: Adroddiad Blynyddol 2016-17

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar…


04.10.17

Asesu Effaith Cryfhau Hawliau Plant yng Nghymru, 04/10/17 [C]

Mae Unicef wedi cynnal astudiaeth yn edrych ar rôl Asesiadau…


27.09.17

Adroddiad Llesiant Cymru 2016/17, 27/09/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad statudol cyntaf ar…


27.09.17

Tueddiadau Cyngor yng Nghymru 2016-17, 27/09/17 [C]

Mae Cyngor ar Bopeth wedi llunio adroddiad yn edrych ar…


14.09.17

Tystiolaeth Amddiffyn Plant: Adolygiad Systematig ar Esgeulustod Deintyddol

Mae’r adolygiad systematig hwn gan Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd…


13.09.17

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Canllaw rhagarweiniol

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw rhagarweiniol…


12.09.17

Briff Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Ail Ddarlleniad

Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoeddi papur briffio ar Ail…


Page 1 of 1012345...10...Last »