A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

09.10.18

Arolwg Mawr Iechyd Meddwl 2017, 26/09/2018 [C]

Mae Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl, wedi bod yn…


09.10.18

Dim hyfforddiant cefnogi plant mewn gofal i 75% o athrawon, 09/10/2018 [C/Ll]

Mae ymchwil newydd gan Become a Lleisiau o Ofal Cymru…


28.09.18

Prosiect Anghydraddoldebau Lles Plant yn archwilio’r berthynas rhwng amddifadedd ac amddiffyn plant

Mae’r Prosiect Anghydraddoldebau Lles Plant yn gydweithrediad rhwng saith prifysgol;…


26.09.18

Cydffederasiwn GIG Cymru: Y Blaenoriaethau Allweddol ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru

Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a…


19.09.18

Cynghrair Howard dros Ddiwygio Cosbau: Arestiadau Plant yng Nghymru a Lloegr 2017 19/09/2019 [C/Ll]

Mae arestiadau plant wedi gostwng 68 y cant yng Nghymru…


19.09.18

Codiad yn y plant a phobl ifanc sy’n cael eu trin am gyflyrau iechyd meddwl, 11/09/2018 [C/Ll/A]

Cynyddodd achosion o blant a phobl ifanc yn derbyn triniaeth…


10.09.18

Adroddiad Plentyndod Da 2018, 10/09/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoeddi’r Adroddiad Plentyndod Da 2018,…


21.08.18

Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant: Cost Plentyn yn 2018, 20/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant wedi cyhoeddi eu gwaith…


10.08.18

NSPCC: How safe are our children? Adroddiad 2018 10/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol sy’n adolygu sefyllfa…


07.08.18

From Bumps to Babies: Gofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru, 07/08/2018 [C]

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi adroddiad i ddarpariaeth gofal iechyd meddwl…


Page 1 of 1112345...10...Last »