A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

04.10.17

Asesu Effaith Cryfhau Hawliau Plant yng Nghymru, 04/10/17 [C]

Mae Unicef wedi cynnal astudiaeth yn edrych ar rôl Asesiadau…


27.09.17

Adroddiad Llesiant Cymru 2016/17, 27/09/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad statudol cyntaf ar…


27.09.17

Tueddiadau Cyngor yng Nghymru 2016-17, 27/09/17 [C]

Mae Cyngor ar Bopeth wedi llunio adroddiad yn edrych ar…


14.09.17

Tystiolaeth Amddiffyn Plant: Adolygiad Systematig ar Esgeulustod Deintyddol

Mae’r adolygiad systematig hwn gan Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd…


13.09.17

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Canllaw rhagarweiniol

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw rhagarweiniol…


12.09.17

Briff Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Ail Ddarlleniad

Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoeddi papur briffio ar Ail…


23.08.17

Preventing child injuries in Wales: Needs assessment, 23/08/17 [W]

Swansea University has published a report looking at child injuries…


22.08.17

Hawlio ar ôl Gofal: Y rhai sy’n gadael gofal a’r system fudd-daliadau

Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Gymdeithas y Plant…


21.08.17

Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant: Cost Plentyn yn 2017

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant (CPAG) wedi cyhoeddi ei…


16.08.17

Bwlch yn y Wybodaeth: Diogelu plant yng Nghymru sydd ar goll (adroddiadau Cymraeg a Saesneg)

Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoeddi adroddiad am y gwahaniaethau…


Page 1 of 1012345...10...Last »