A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

14.02.17

Assemble for Wales: Report on the Public Consultation for a Children and Young People’s Assembly for Wales, 14/02/2017 [W]

The Campaign for The Children and Young People’s Assembly for…


10.02.17

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Committee Stage 1 Adroddiad, 10/02/17 [C]

Mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru…


09.02.17

Wedi PISA: Ffordd ymlaen ar gyfer addysg yng Nghymru? 18/01/17 [C]

Mae Sefydliad Bevan wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar yr…


09.02.17

Ariannu Gwasanaethau’r Trydydd Sector gan Awdurdodau Lleol, 09/02/17 [C]

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar…


07.02.17

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Adroddiad yr ymchwiliad i’r ddarpariaeth eiriolaeth statudol, 07/02/17 [C]

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cyhoeddi adroddiad…


02.02.17

Cyflwr Iechyd Plant, 02/02/17 [W/E/

Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi cyhoeddi adroddiad…


01.02.17

Sut mae tlodi’n effeithio ar brosesau gwneud penderfyniadau pobl, 01/02/17 [W, E, S, NI]

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi adroddiad sy’n crynhoi’r dystiolaeth…


30.01.17

Securing Wales’ Future: Transition from the European Union to a new relationship with Europe, 30/01/2017 [W]

The Welsh Government has released a White Paper Securing Wales’ Future:…


19.01.17

Brexit: Y goblygiadau ar gyfer Plant yng Nghymru, 19/01/17 [C]

Mae Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc…


18.01.17

Feeling the pinch, 18/01/17 [C/Ll/GI/A]

Mae ymgyrch End Child Poverty wedi cynhyrchu adroddiad sy’n edrych…


Page 1 of 1212345...10...Last »