A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

30.05.18

Gwerthuso Hysbysiadau Cosb Sefydlog am ddiffyg presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwaith ymchwil ar Hysbysiadau Cosb…


17.05.18

Bywydau Llawn: Mynediad Cyfartal – Adroddiad dilynol ar hygyrchedd i ddefnyddwyr cadair olwyn mewn ysgolion yng Nghymru, 17/05/18 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar hygyrchedd i…


08.05.18

Comisiynydd Plant Cymru yn Cyflwyno Papur Safbwynt ar Addysg Hawliau Dynol

Yn ddiweddar mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi cyhoeddi…


09.04.18

Tlodi yng Nghymru 2018: Tlodi ar gynnydd ymhlith cyplau â phlant

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi briffiad ar dlodi yng…


18.01.18

Cyhoeddi Adroddiad Terfynol yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Ar 16 Ionawr 2018 cyhoeddwyd adroddiad terfynol yr Adolygiad Seneddol…


18.01.18

Dyfodol y Cwricwlwm Addysg Rhyw a Chydberthynas yng Nghymru

Cafodd argymhellion of the Panel Arbenigol Addysg Rhyw a Chydberthynas…


18.01.18

Sefydliad Bevan yn edrych ar rai o’r heriau tlodi posibl yn 2018

Mae Sefydliad Bevan wedi cyhoeddi ei adroddiad ‘Tough Times Ahead?…


02.01.18

Adolygiad thematig marwolaethau plant mewn tân, 02/01/18 [C}

Mae’r Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru,  wedi…


27.09.17

Adroddiad Llesiant Cymru 2016/17, 27/09/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad statudol cyntaf ar…


27.09.17

Tueddiadau Cyngor yng Nghymru 2016-17, 27/09/17 [C]

Mae Cyngor ar Bopeth wedi llunio adroddiad yn edrych ar…


Page 1 of 912345...Last »