A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

16.04.19

Estyn yn cyhoeddi adroddiad thematig ar ddarpariaeth ar gyfer plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr oed uwchradd, 03/04/2019 [C]

Mae arolygwyr ysgolion Cymru, Estyn, wedi cyhoeddi ei adroddiad thematig…


16.04.19

Comisiynydd Plant Cymru: Cynllun ar gyfer Pob Plentyn a Pherson Ifanc, 2019-2022, 15/04/2019 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun gwaith ar…


05.03.19

Comisiynydd Plant Cymru: Siarter ar gyfer Newid, 03/01/2019 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi rhyddhau ei hadroddiad ar dlodi…


06.02.19

Mesur y Mynydd: Adroddiad Rheithgor Dinasyddion, 06/02/2019 [C]

Mae Mesur y Mynydd wedi cyhoeddi adroddiad ar ganfyddiadau eu…


06.02.19

‘Paid â phoeni, rydw i yma i ti’ – arolwg Comisiynydd Plant Cymru o seiberfwlio yng Nghymru, 01/02/2019 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi’r adroddiad ar eu harolwg…


28.01.19

Gwerthuso’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal, 24/01/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canlyniadau ei gwerthusiad o weithredu’r…


23.01.19

Cyflwr Iechyd Plant: Cymru – Dwy Flynedd yn Ddiweddarach, 23/01/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae adroddiad Cyflwr Iechyd Plant gan Goleg Brenhinol Iechyd Pediatrig…


22.01.19

Crynodeb o Fil Awtistiaeth (Cymru) oddi wrth Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 11/01/2019 [C]

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi crynodeb o…


14.01.19

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn archwilio achosion o drais ymhlith yfwyr a ddioddefodd lefelau uchel o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs), 07/12/2019 [C/Ll]

Edrychodd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor ar beryglon yfed…


05.12.18

Sefydliad Joseph Rowntree yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyflwr y genedl o ran tlodi, 04/12/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar…