A A English | Cymraeg

Ymchwil ac Adroddiadau eraill

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn ag ymchwil ac ystod eang o adroddiadau eraill sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

 

02.12.19

Rhaglen newydd gan Academi Prydain yn ail-fframio dadleuon polisi cyhoeddus plentyndod

Mae rhaglen newydd gan Academi Prydain yn ceisio ail-fframio’r ffordd…


22.10.19

Adroddiad Senedd Ieuenctid Cymru: Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

Mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi cyhoeddi eu hadroddiad cyntaf erioed,…


22.10.19

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2018/2019

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar…


22.10.19

Adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru: Tlodi Tanwydd

Mae Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) wedi cyhoeddi ei adroddiad ar…


26.09.19

Profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc o Gymru sy’n cael Gorchmynion Llety Diogel, 18/09/2019

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar brofiadau a…


26.09.19

Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru, 16/09/2019 [C]

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar…


28.08.19

Merched yn y DU yn poeni am yr amgylchedd, mynediad i fannau awyr agored, bywydau hapusach ar-lein a bwlio ar-lein, 28/08/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Yn ôl Arolwg o Agweddau Merched gan Girlguiding UK, mae…


13.08.19

Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg Ebrill 2018 – Mawrth 2019, 07/08/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Dechrau’n Deg ar…


13.08.19

‘Cadw’n Ddiogel?’ Angen gwell cefnogaeth ar gyfer plant sydd mewn perygl o ddioddef ecsbloetio rhywiol, 09/08/2019 [C]

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn dangos bod angen…


09.08.19

Adroddiad Comisiwn Metrig Cymdeithasol 2019, 29/07/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae’r Comisiwn Metrig Cymdeithasol wedi cyhoeddi adroddiad yn archwilio ‘cyfradd…