A A English | Cymraeg

Ymatebion a Safonau’r Llywodraeth

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ymatebion a wnaed gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn gysylltiedig ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys ymatebion i ymchwiliadau ac adolygiadau. Y mae hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â Datganiadau’r Cabinet, a gyhoeddwyd gan aelodau o Gabinet Cynulliad Cymru.

 

19.12.17

Creu Senedd sy’n Gweithio i Gymru: Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Ar 12 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio…


24.11.17

Cymru Cyfeillgar i Ofalwyr

Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr (24 Tachwedd 2017), cyhoeddodd y Gweinidog…


22.02.16

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Cyflwr y Genedl 2015 gan Gomisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant, 22/02/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymateb i Adroddiad Blynyddol Cyflwr…


22.02.16

Papur Gwyrdd: Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd – adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad, 22/02/16 [C]

Mae Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi…


05.02.16

Datganiad Ysgrifenedig – £43m o hwb cyfalaf i ysgolion a thai cymdeithasol

Mae’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt AC,…


05.02.16

Datganiad Ysgrifenedig – Trefniadau i gefnogi’r rhai arferai dderbyn cymorth Cronfa Byw’n Annibynnol yn y dyfodol

Mae Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi…


28.01.16

Datganiad Ysgrifenedig – Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

Huw Lewis AM, Minister for Education and Skills, and Mark…


28.01.16

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, 28/01/16 [W]

Mae Ifanc Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru –…


28.01.16

Datganiad Ysgrifenedig – Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi penodiadau i Fwrdd Cymwysterau Cymru

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC, wedi gwneud…


28.01.16

Datganiad Ysgrifenedig – Cyhoeddi Categorïau’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion – yr ail flwyddyn

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC, wedi gwneud…


Page 1 of 41234