A A English | Cymraeg

Ymatebion a Safonau’r Llywodraeth

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ymatebion a wnaed gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn gysylltiedig ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys ymatebion i ymchwiliadau ac adolygiadau. Y mae hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â Datganiadau’r Cabinet, a gyhoeddwyd gan aelodau o Gabinet Cynulliad Cymru.

 

08.02.17

Datganiad ysgrifenedig – Pecyn cymorth gwerth £20 miliwn ar gyfer ADY, 08/02/17 [C]

Mae’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cyflwyno…


20.12.16

Cymorth i fyfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch sydd â blwyddyn Sylfaen, 20/12/16 [C]

Mae Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, wedi…


15.12.16

Safonau’r Gymraeg: Rheoliadau ar gyfer cyrff addysg, 15/12/16 [W]

Mae’r Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg, Alun Davies…


15.12.16

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru 2016-2020, 15/12/16 [C]

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC,…


14.12.16

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: Diweddariad pellach ynghylch gweithredu, 14/12/16 [C]

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans…


14.12.16

Cynllun Cyflenwi Cynhwysiant Ariannol a Chynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor, 14/12/16 [C]

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC,…


12.12.16

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), 12/12/16 [C]

Mae’r Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg, Alun Davies…


06.12.16

Canlyniadau PISA, 06/12/16 [C]

Mae Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, wedi…


05.12.16

Casglu data newydd o bwys am gyflwr tai yng Nghymru, 05/12/16 [C]

Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC,…


02.12.16

Bil Addysg Dechnegol a Phellach, 02/12/16 [C]

Mae Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, wedi…


Page 1 of 912345...Last »