A A English | Cymraeg

Ymatebion a Safonau’r Llywodraeth

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ymatebion a wnaed gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn gysylltiedig ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys ymatebion i ymchwiliadau ac adolygiadau. Y mae hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â Datganiadau’r Cabinet, a gyhoeddwyd gan aelodau o Gabinet Cynulliad Cymru.

 

08.02.17

Datganiad ysgrifenedig – Pecyn cymorth gwerth £20 miliwn ar gyfer ADY, 08/02/17 [C]

Mae’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cyflwyno…


31.01.17

Paratoi ar gyfer Bil y Gymraeg, 31/01/17 [C]

Mae’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies…


31.01.17

Cyhoeddi Categorïau’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion – y drydedd flwyddyn, 31/01/17 [C]

Mae Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi…


27.01.17

Annog ysgolion cynradd i ddefnyddio Cynllun Milltir y Dydd, 27/01/17 [C]

Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans…


27.01.17

Acceptance of the recommendations in the ‘Talented Women for a Successful Wales’ report, 27/01/17 [W]

Derbyn yr argymhellion yn yr adroddiad ‘Menywod Dawnus ar gyfer…


26.01.17

Sicrhau darpariaeth i bobl ifanc ag anawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol, 26/01/17 [C]

Mae’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies…


24.01.17

Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau, 24/01/17 [C]

Mae Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi…


23.01.17

Diogelu Dyfodol Cymru: Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop, 23/01/17 [C]

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, wedi cyhoeddi Papur Gwyn…


23.01.17

Gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru, 23/01/17 [C]

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant…


13.01.17

Cyfres arholiadau Tachwedd sydd newydd eu diwygio; TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg – Rhifedd, 13/01/17 [C]

Mae Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ,…


Page 1 of 512345