A A English | Cymraeg

Ymatebion a Safonau’r Llywodraeth

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ymatebion a wnaed gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn gysylltiedig ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys ymatebion i ymchwiliadau ac adolygiadau. Y mae hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â Datganiadau’r Cabinet, a gyhoeddwyd gan aelodau o Gabinet Cynulliad Cymru.

 

08.02.17

Datganiad ysgrifenedig – Pecyn cymorth gwerth £20 miliwn ar gyfer ADY, 08/02/17 [C]

Mae’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cyflwyno…


28.11.16

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: “Dogfen ymgynghori ynghylch y gweithlu gofal cartref – Gwella’r gwaith o recriwtio a chadw gweithwyr Gofal Cartref yng Nghymru, 28/11/16 [C]

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca…


25.11.16

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2016, 25/11/16 [C]

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca…


23.11.16

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddatganiad yr Hydref Canghellor y Trysorlys 2016, 23/11/16 [C]

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark…


23.11.16

Iechyd Rhywiol yng Nghymru, 23/11/16 [C]

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca…


22.11.16

Ymateb i argymhellion yr yr Adolygiad Annibynnol o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru, 22/11/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymateb i argymhellion yr Adolygiad…


22.11.16

Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod, 22/11/16 [C]

Mae Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a…


22.11.16

Adolygiad Diamond o Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru, 22/11/16 [C]

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, wedi…


22.11.16

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): y diweddaraf am weithredu Cam 1, 22/11/16 [C]

Mae’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca…


21.11.16

Bil Cymru, 21/11/16 [C]

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, wedi gwneud datganiad…


Page 1 of 812345...Last »