A A English | Cymraeg

Llyfrynnau a Thaflenni

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â llyfrynnau a thaflenni o ddiddordeb i’r sawl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

 

17.10.18

Magu Plant. Rhowch amser iddo: Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar

Mae adnodd gan fenter magu plant Llywodraeth Cymru, ‘Magu Plant….


18.01.18

Taclo Islamoffobia: Adnodd Hawliau Plant i Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi adnodd ynghylch hawliau a…


03.07.17

Cyngor Cyfreithiol – Canllaw i Etholwyr

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw i…


22.12.16

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2016

Yn 2016, mae Chwarae Cymru wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth…


01.04.15

Llawlyfr Gweithredu Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant – Rhoi’r Argymhelliad i Fuddsoddi mewn ar Waith, 01/04/15 [C]

Lansiodd Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant…


21.01.15

Deall sut mae ysgol eich plentyn yn perfformio, 21/01/15 [C]

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at rieni a…


03.04.14

Lleihau risg marwolaeth yn y crud, 20/03/14 [C]

Mae’r daflen hon yn rhoi cyngor am leihau risgiau marwolaeth…


04.02.14

Cyllid a Gwybodaeth: Cymorth i’r Celfyddydau, 10/01/14 [C]

Cafodd y canllaw hwn ei gynhyrchu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.


04.02.14

Cyllid a Gwybodaeth: Cymorth i Chwaraeon yng Nghymru – Taflen wybodaeth i etholwyr, 10/01/14 [C]

Cafodd y canllaw hwn ei gynhyrchu gan Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


18.11.13

Sut i gefnogi lles eich plentyn, 04/11/13 [C/Ll/GI/A]

Mae Cymdeithas y Plant wedi cynhyrchu canllaw i rieni am helpu eu plant i wella eu lles.