A A English | Cymraeg

Llyfrynnau a Thaflenni

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â llyfrynnau a thaflenni o ddiddordeb i’r sawl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

 

16.08.17

Cyfrifoldeb rhieni – beth ydyw a sut y’i ceir a sut y’i collir

Mae Parental responsibility- What is it and how is it…


19.07.17

Diogelu Dyfodol Cymru: Fersiwn addas i Blant a Phobl Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu papur gwyn gyda’r bwriad o…


05.07.17

Cymorth i Fyfyrwyr mewn Addysg Bellach 2017/18: canllaw i fyfyrwyr

Mae gwasanaeth ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw i’r…


05.07.17

Cymorth i Fyfyrwyr mewn Addysg Uwch 2017/18: canllaw i fyfyrwyr

Mae gwasanaeth ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw i’r…


03.07.17

Cyngor Cyfreithiol – Canllaw i Etholwyr

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi canllaw i…


22.12.16

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2016

Yn 2016, mae Chwarae Cymru wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth…


18.05.16

Easy Read Guide to voting in the European Union referendum, 18/05/16 [W, E, S]

Mencap has published an easy read guide to voting in…


01.04.15

Llawlyfr Gweithredu Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant – Rhoi’r Argymhelliad i Fuddsoddi mewn ar Waith, 01/04/15 [C]

Lansiodd Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi mewn Plant…


21.01.15

Deall sut mae ysgol eich plentyn yn perfformio, 21/01/15 [C]

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi ei hanelu at rieni a…


03.04.14

Lleihau risg marwolaeth yn y crud, 20/03/14 [C]

Mae’r daflen hon yn rhoi cyngor am leihau risgiau marwolaeth…


Page 1 of 212