A A English | Cymraeg

Dogfennau Strategaeth

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â dogfennau strategaeth a chynlluniau gweithredu. Y mae’r dogfennau yn amlinellu strategaeth y llywodraeth parthed amryw o wahanol faterion.

17.07.19

Gweledigaeth pum mlynedd am ofal mamolaeth yng Nghymru, 03/07/2019 [C]

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, wedi…


01.07.19

Llywodraeth Cymru yn lansio Strategaeth Gwaith Ieuenctid 2019, 24/06/2019 [C]

Mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro wedi cyhoeddi ei Strategaeth…


04.10.17

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl 2017-21, 04/10/17 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gweithredu ar gyfer addysg…


19.12.16

Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb 2016–2020, 19/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol ac…


03.04.14

Cynllun y Trydydd Sector, 31/01/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Cynllun Trydydd Sector newydd. Mae’r…


26.02.14

Strategaeth gwaith ieuenctid genedlaethol Cymru, 20/02/14 [W]

Dyma’r strategaeth newydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, o 2014-18.


25.02.14

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol, 17/02/14 [C]

Dyma fframwaith Llywodraeth Cymru am wella ysgolion. Mae’n amlinellu cynlluniau…


04.02.14

Datganiad polisi am sgiliau, 30/01/14 [C]

Dyma strategaeth deng mlynedd Llywodraeth Cymru i wella lefelau sgiliau ymhlith y sawl dros 16 oed.


08.01.14

Cyllideb Derfynol 2014-15, 03/12/2013 [C]

Mae cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 wedi cael ei chyhoeddi.


07.06.13

Datganiad lles ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth, 16/04/13 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu datganiad sy’n nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni lles ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth.