A A English | Cymraeg

Dogfennau Strategaeth

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â dogfennau strategaeth a chynlluniau gweithredu. Y mae’r dogfennau yn amlinellu strategaeth y llywodraeth parthed amryw o wahanol faterion.

23.12.16

Financial Inclusion Delivery Plan, 23/12/16 [W]

The Welsh Government has published its Financial Inclusion Delivery Plan,…


19.12.16

Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb 2016–2020, 19/12/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol ac…


01.09.16

Fframwaith Cymhwysedd Digidol, 01/09/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Fframwaith Cymhwysedd Digidol, sy’n ymgorffori…


17.03.16

Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, 17/03/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fframwaith hyfforddi ar drais yn…


03.04.14

Cynllun y Trydydd Sector, 31/01/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Cynllun Trydydd Sector newydd. Mae’r…


26.02.14

Strategaeth gwaith ieuenctid genedlaethol Cymru, 20/02/14 [W]

Dyma’r strategaeth newydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, o 2014-18.


25.02.14

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol, 17/02/14 [C]

Dyma fframwaith Llywodraeth Cymru am wella ysgolion. Mae’n amlinellu cynlluniau…


04.02.14

Datganiad polisi am sgiliau, 30/01/14 [C]

Dyma strategaeth deng mlynedd Llywodraeth Cymru i wella lefelau sgiliau ymhlith y sawl dros 16 oed.


08.01.14

Cyllideb Derfynol 2014-15, 03/12/2013 [C]

Mae cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15 wedi cael ei chyhoeddi.


07.06.13

Datganiad lles ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth, 16/04/13 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu datganiad sy’n nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni lles ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth.


Page 1 of 212