A A English | Cymraeg

Canllawiau, Safonau a Chylchlythyrau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â chanllawiau, cylchlythyrau a safonau sydd wedi’u cyhoeddi yn gysylltiedig ag amryw o feysydd.

 

11.04.17

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Seiliedig ar Hawliau Plant yng Nghymru 11/04/2017 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru, yr Athro Sally Holland, wedi cyhoeddi…


14.03.17

Newyddion Diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 51: Llinell Gymorth Runway, 14/03/17 [W]

Mae’r newyddion diweddaraf am Weithwyr Cyfranogiad yn rhannu gwaith Llinell…


24.01.17

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 50: CAFCASS Cymru, 24/01/17 [C]

Mae CAFCASS Cymru yn rhedeg dwy sesiwn ar gyfer pobl…


20.01.17

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 49: Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2017, 20/01/17 [C]

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2017…


12.01.17

Addysg ddewisol gartref – Canllawiau anstatudol ar gyfer awdurdodau lleol, 12/01/2017 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canlalwiau anstatudol newydd am addysg…


09.01.17

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 48: Canllaw i bobl ifanc ar wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfrif, 09/01/17 [C]

Mae’r newyddion diweddaraf am Weithwyr Cyfranogiad hwn gan Lywodraeth Cymru…


14.12.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 47: Cyfranogiad Disgyblion: Canllaw Arfer Gorau, 14/12/16 [C]

Mae’r newyddion diweddaraf am Weithwyr Cyfranogiad yn rhannu’r canllaw arfer…


13.12.16

Newyddion diweddaraf am Weithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 46: Cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), 13/12/16 [C]

Mae’r Gweinidog dros Addysg Gydol Oes a’r Iaith Gymraeg wedi…


12.12.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 45: Gwefan cefnogaeth chyngor newydd ar gyfer pobl ifanc yn byw gyda hunan-anafu, 12/12/16 [C]

Mae pobl ifanc o Sir Fynwy wedi bod yn gweithio…


06.04.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 31: Dau Ddgwyddiad gwaith ieuenctid, 06/04/16

Yn ystod 2016 mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o…


Page 1 of 3123