A A English | Cymraeg

Canllawiau, Safonau a Chylchlythyrau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â chanllawiau, cylchlythyrau a safonau sydd wedi’u cyhoeddi yn gysylltiedig ag amryw o feysydd.

 

20.06.17

Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wedi cynhyrchu adnodd sy’n…


06.04.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 31: Dau Ddgwyddiad gwaith ieuenctid, 06/04/16

Yn ystod 2016 mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o…


12.02.16

Newidiadau i gynllunio a gofal plant yng Nghymru, 12/02/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau am newidiadau i gynllunio…


28.01.16

Diweddariad Gweithwyr Cyfranogiad: Gwobrau Gwaith Ieuenctid 2016, 28/01/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu diweddariad am Wobrau Gwaith Ieuenctid…


18.01.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 28: Cylchlythyr Gwaith Ieuenctid, 18/01/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhifyn cyntaf ei Newyddlen Gwaith…


11.09.15

Process for developing and delivering protocols and procedures, 30/06/2011 [W]

This protocol gives advice on creating and delivering protocols and…


11.09.15

All wales flowchart for practitioners when dealing with a disclosure or concern identified of forced marriage, 13/07/14 [W]

This all-Wales protocol gives advice to practitioners on dealing with…


01.05.14

Cynllun Hawliau Plant 2014, 01/05/14 [C]

Mae’r cynllun hwn yn nodi’r hyn y bydd Gweinidogion Cymru…


13.03.14

Diweddariad Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru, 13/03/14 [C]

Dyma ddiweddariad misol Llywodraeth Cymru ynghylch datblygiadau mewn perthynas â…


11.03.14

Grant Effeithiolrwydd ysgolion a Grant Amddifadedd Disgyblion, 11/03/14 [C]

Mae’r ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru yn rhoi canllawiau i…


Page 1 of 3123