A A English | Cymraeg

Canllawiau, Safonau a Chylchlythyrau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â chanllawiau, cylchlythyrau a safonau sydd wedi’u cyhoeddi yn gysylltiedig ag amryw o feysydd.

 

21.08.19

Fframwaith safonau a chanlyniadau eiriolaeth i blant a phobl ifanc, 20/08/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar y safonau eiriolaeth…


23.07.19

Canllawiau ar rannu gwybodaeth er mwyn diogelu plant, 11/07/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adnodd gwybodaeth i helpu ymarferwyr…


14.05.18

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Crynodeb

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil Cenedlaethol wedi cyhoeddi crynodeb o’r Bil Cyllido…


20.06.17

Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wedi cynhyrchu adnodd sy’n…


06.04.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 31: Dau Ddgwyddiad gwaith ieuenctid, 06/04/16

Yn ystod 2016 mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o…


12.02.16

Newidiadau i gynllunio a gofal plant yng Nghymru, 12/02/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau am newidiadau i gynllunio…


28.01.16

Diweddariad Gweithwyr Cyfranogiad: Gwobrau Gwaith Ieuenctid 2016, 28/01/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu diweddariad am Wobrau Gwaith Ieuenctid…


18.01.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 28: Cylchlythyr Gwaith Ieuenctid, 18/01/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhifyn cyntaf ei Newyddlen Gwaith…


11.09.15

Process for developing and delivering protocols and procedures, 30/06/2011 [W]

This protocol gives advice on creating and delivering protocols and…


11.09.15

All wales flowchart for practitioners when dealing with a disclosure or concern identified of forced marriage, 13/07/14 [W]

This all-Wales protocol gives advice to practitioners on dealing with…