A A English | Cymraeg

Canllawiau, Safonau a Chylchlythyrau

Y mae’r adran hon yn darparu manylion ynglyn â chanllawiau, cylchlythyrau a safonau sydd wedi’u cyhoeddi yn gysylltiedig ag amryw o feysydd.

 

14.05.18

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Crynodeb

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil Cenedlaethol wedi cyhoeddi crynodeb o’r Bil Cyllido…


02.01.18

Canllawiau Gofyn a Gweithredu, 02/01/18 [C]

Mae ‘Gofyn a Gweithredu’ yn ddull seiliedig ar egwyddorion ar…


19.12.17

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Fframwaith Gweithredu newydd i gefnogi’r sawl sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Ar 04 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg,…


20.06.17

Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wedi cynhyrchu adnodd sy’n…


06.04.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 31: Dau Ddgwyddiad gwaith ieuenctid, 06/04/16

Yn ystod 2016 mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o…


12.02.16

Newidiadau i gynllunio a gofal plant yng Nghymru, 12/02/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau am newidiadau i gynllunio…


28.01.16

Diweddariad Gweithwyr Cyfranogiad: Gwobrau Gwaith Ieuenctid 2016, 28/01/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu diweddariad am Wobrau Gwaith Ieuenctid…


18.01.16

Newyddion diweddaraf Gweithwyr Cyfranogiad – Diweddariad 28: Cylchlythyr Gwaith Ieuenctid, 18/01/16 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhifyn cyntaf ei Newyddlen Gwaith…


11.09.15

Process for developing and delivering protocols and procedures, 30/06/2011 [W]

This protocol gives advice on creating and delivering protocols and…


11.09.15

All wales flowchart for practitioners when dealing with a disclosure or concern identified of forced marriage, 13/07/14 [W]

This all-Wales protocol gives advice to practitioners on dealing with…


Page 1 of 3123