A A English | Cymraeg

Deddfau’r Cynulliad

Mae’r adran hon yn rhoi manylion Deddfau sydd wedi eu pasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

11.05.18

Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg (Cymru) 2018

Mae Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg (Cymru) 2018…


25.11.15

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015, 25/11/15 [C]

Derbyniodd Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 y Cydsyniad Brenhinol ar…


05.08.15

Deddf Cymwysterau Cymru

Derbyniodd Deddf Cymwysterau Cymru y Cydsyniad Brenhinol ar 5 Awst…


04.02.14

Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 27 Ionawr 2014.


04.02.14

Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014 y Cydsyniad Brenhinol ar 27 Ionawr 2014.


04.11.13

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Teithio Lles (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 4 Tachwedd 2013.


07.10.13

Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2013.


04.03.13

Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol ar…


04.03.13

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Derbyniodd Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol…