A A English | Cymraeg

Deddfau San Steffan

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am Ddeddfau Seneddol diweddar.

 

16.03.16

Deddf Diwygio Lles a Gwaith 2016

Derbyniodd Deddf Diwygio Lles a Gwaith 2016 y Cydsyniad Brenhinol…


03.04.14

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014

Derbyniodd y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona y Cydsyniad…