A A English | Cymraeg

Biliau’r Cynulliad

Mae’r adran hon yn darparu manylion Biliau sydd ar hyn o bryd yn pasio ar eu hynt drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

07.11.15

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Cafodd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ei gyflwyno gerbron y…