A A English | Cymraeg

Biliau’r Cynulliad

Mae’r adran hon yn darparu manylion Biliau sydd ar hyn o bryd yn pasio ar eu hynt drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

12.12.16

Rhaid i weithredu ar bremiymau tlodi annheg fod yn flaenoriaeth yn 2017, 04/01/17 [C]

Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi cyhoeddi adroddiad yn edrych ar…


07.11.15

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Cafodd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ei gyflwyno gerbron y…