A A English | Cymraeg

Biliau San Steffan

Y mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am Fesurau sydd ar hyn o bryd ar eu hynt drwy’r Senedd.

 

14.09.16

Bil Plismona a Throsedd 2015-16 i 2016-17, 14/09/16 [C, Ll]

Cyflwynwyd Bil Plismona a Throsedd ar 14 Medi 2016. Mae’r…


06.09.16

Bil Cynilion (Cyfraniadau’r Llywodraeth) 2016-17, 06/09/16 [C, Ll, A, GI]

Cyflwynwyd Bil Cynilion (Cyfraniadau’r Llywodraeth) gerbron y Senedd ar 6…


06.07.16

Wales Bill 2016-17

The Wales Bill was introduced to Parliament on 6 July…


25.05.16

Bil Priodas a Phartneriaeth Sifil (Isafswm Oedran) 2016-17, 25/05/16 [C, Ll]

Cyflwynwyd Bil Priodas a Phartneriaeth Sifil (Isafswm Oedran) gerbron Tŷ’r…


25.05.16

Bil Erthylu (Cydraddoldeb Anabledd) 2016-17, 25/05/16 [C, Ll, A]

Cyflwynwyd Bil Erthylu (Cydraddoldeb Anabledd) gerbron Tŷ’r Arglwyddi ar 25…


19.05.16

Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol, 19/05/16 [C, Ll]

Mae Tŷ’r Arglwyddi wedi cyflwyno Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol….


21.09.15

Bil Gofalwyr (Hawl i Absenoldeb) [TC] 2015-16

Cafodd y Bil Aelod Preifat hwn ei gyflwyno gerbron Tŷ’r…


21.09.15

Bil Asesu Polisïau’r Llywodraeth (Effaith ar Deuluoedd) 2015-16

Cafodd y Bil Aelod Preifat hwn ei gyflwyno gerbron Tŷ’r…


09.07.15

Bil Diwygio Lles a Gwaith 2015-16

Cyflwynwyd y Bil Diwygio Lles a Gwaith gerbron y Senedd…


29.05.15

Bil Elusennau (Amddiffyn a Buddsoddiad Cymdeithasol) 2015-16

Cylwynwyd Bil Elusennau (Amddiffyn a Buddsoddiad Cymdeithasol) 2015-16 gerbron Tŷ’r…


Page 1 of 212