A A English | Cymraeg

Ystadegau iechyd Cymru, 28/01/16 [C]

28.01.16

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu adroddiad sy’n cynnwys data ar iechyd y bobl sy’n byw yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am bynciau megis gwasanaethau iechyd i deuluoedd a meddyginiaeth ataliol.

Parhaodd cyfraddau imiwneiddio yn ystod plentyndod yn uchel ledled Cymru yn 2014-15, gyda mwy na 95% o blant yn cwblhau’r holl gyrsiau imiwneiddio cychwynnol erbyn eu pen-blwydd yn ddwy oed. Mae’r ystadegau hefyd yn dangos gostyngiad yn y defnydd o alcohol a thybaco ymhlith pobl ifanc 15-16 oed rhwng 2009 a 2013.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.