A A English | Cymraeg

Ymgynghoriad: Amcanion cydraddoldeb strategol 2020 i 2024, 24/09/2019 [C]

26.09.19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ei Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl sydd â nodweddion gwarchodedig yng Nghymru, ac yn holi a yw’r amcanion arfaethedig yn mynd i’r afael â’r rhwystrau hynny.

Dechreuodd Llywodraeth Cymru trwy drafod yr Amcanion Cydraddoldeb gyda rhanddeiliaid a sefydliadau cydraddoldeb ac ymgysylltwyd ag ystod eang o gyfranogwyr ar y materion yr oedd pobl â nodweddion gwarchodedig yn eu hwynebu yng Nghymru. Gwnaethant hefyd ymgorffori tystiolaeth o adroddiad A yw Cymru’n Decach? 2018 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad trwy wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar: 19 Tachwedd 2019.