A A English | Cymraeg

Ymgynghori ar Eithriadau i’r Ddeddf Recordiadau Fideo a Hysbysebu mewn Sinemâu, 09/05/12 [C/Ll/GI/A]

21.05.12

Mae Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i eithriadau ym maes dosbarthiad ffilmiau, ac a ddylid dileu unrhyw reidrwydd i Fwrdd Prydeinig Dosbarthiad Ffilmiau (BBFC) ymwneud â therfynau oedran hysbysebion a ddangosir mewn sinemâu.

Nod y cynigion yw lleihau’r baich ar y diwydiant adloniant, ond ar yr un pryd amddiffyn defnyddwyr, yn enwedig plant a phobl ifanc, rhag cynnwys amhriodol mewn hysbysebion.

Mae manylion pellach ar gael ar wefan BCMS. Bydd yr ymgynghoriad ar agor ar gyfer ymatebion tan 01/08/12.