A A English | Cymraeg

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, 12/10/16 [C]

12.10.16

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ymgynghori ar gyfer ei ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, a byddai’n croesawu barnau ar unrhyw un neu’r holl bwyntiau canlynol:

  • cyflymder ac effeithiolrwydd o ddull Llywodraeth Cymru i adleoli ffoaduriaid drwy’r Cynllun Ail-leoli Pobl Fregus o Syria (SVPRS);
  • effeithiolrwydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches [Yn agor mewn ffenestr porwr newydd]; a
  • y cymorth a’r eiriolaeth sydd ar gael i blant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches yng Nghymru; a
  • rôl ac effeithiolrwydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru o ran sicrhau integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng nghymunedau Cymru.

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 23 Tachwedd 2016.

Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad a sut i ymateb ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.