A A English | Cymraeg

Ymchwiliad i Fwyd Plant yn y Dyfodol – Adroddiad terfynol

29.04.19

Lansiodd yr Ymchwiliad i Fwyd Plant yn y Dyfodol ei adroddiad terfynol yn Llundain ar 25 Ebrill 2019. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar leoliadau cyn-ysgol, amgylcheddau ysgol a chartref, ac yn archwilio’r polisïau a’r rhaglenni sydd ar waith i sicrhau bod plant yn gallu bwyta’n dda ar draws y Deyrnas Unedig.

Amlygwyd diffyg cefnogaeth i fwydo ar y fron, mynediad i brydau am ddim a pholisïau sy’n methu cyrraedd y rhai mewn angen fel problemau yn y blynyddoedd cynnar, tra bod materion ynghylch prydau ysgol am ddim, cost bwyd iachach a’r anfanteision mae teuluoedd incwm isel yn eu hwynebu yn broblemau ar gyfer plant oed ysgol. Gartref, codwyd cost bwyd cyfleus a iach, yr hyrwyddo cyson ar fwyd afiach ac ‘anialwch’ bwydydd iach yn ystod y gwyliau fel rhwystrau i fwyta’n dda.

Mae’r adroddiad yn dod i’r casgliad bod teuluoedd incwm isel yn wynebu sefyllfa annheg wrth geisio bwydo’u teuluoedd yn dda, er eu bod am roi prydau iach i’w plant. Mae cost byw wedi codi, ac mae diet iach y tu hwnt i gyrraedd llawer o bobl, ac yn llai cyfleus na bwyd llai iachus, sy’n cael ei farchnata’n helaeth i blant. Mae plant sy’n byw mewn tlodi yn gymwys i dderbyn darpariaeth a gwasanaethau eithriadol o wahanol.

Mae’r adroddiad yn galw am arweinyddiaeth systematig ym mhob un o bedair gwlad y Deyrnas Unedig, a’r safonau gofynnol ar gyfer darparu bwyd.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn o wefan Sefydliad Found.