A A English | Cymraeg

Ymchwiliad i ddatganoli budd-daliadau lles, 19/03/2019

19.03.19

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi agor ymchwiliad i’r posibilrwydd o ddatganoli budd-daliadau lles yng Nghymru.

Hoffai’r pwyllgor glywed dadleuon o blaid ac yn erbyn datganoli budd-daliadau lles, gwersi o ddatganoli pwerau nawdd cymdeithasol i’r Alban, ac ystyriaethau ymarferol, megis goblygiadau ariannol neu sut y byddai system ddatganoledig yn integreiddio â system fudd-daliadau sydd heb ei datganoli.

Byddai’r pwyllgor hefyd yn hoffi ystyriaethau ar wahanol ffurfiau ar ddatganoli, er enghraifft hyblygrwydd wrth gyflwyno Credyd Cynhwysol, datganoli budd-daliadau penodol, neu greu budd-daliadau newydd.

Bydd ymgynghoriad y Pwyllgor yn cau ar 11 Ebrill 2019.

Mae rhagor o wybodaeth a chyfleoedd i ymateb i’r ymgynghoriad ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.