A A English | Cymraeg

Adroddiad Y Gymru a Garem – Adroddiad ar ran cenedlaethau’r dyfodol, 02/03/15 [C]

02.03.15

Mae’r Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn sgwrs genedlaethol am ‘Y Gymru a Garem’, sy’n amlygu rhai o’r ystyriaethau am y dyfodol y dylai Llywodraeth Cymru weithio arnynt.

Menter gan Lywodraeth Cymru yw Y Gymru a Garem, a gyflwynwyd gan Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, a’i rheoli gan Cynnal Cymru – Sustain Wales. Roedd y sgwrs o gymorth wrth lywio Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) pan gafodd ei gyflwyno yng Ngorffennaf 2014.

Mae’r adroddiad hwn yn amlygu ystyriaethau amgylcheddol, byw yn gynaliadwy a hawl plant i ddechrau da mewn bywyd fel bod yn allweddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r adroddiad llawn ar gael i’w lawrlwytho yma. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y sgwrs genedlaethol yn http://www.thewaleswewant.co.uk.