A A English | Cymraeg

Cydymffurfiad y DU â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, 24/03/15 [C]

24.03.15

Mae’r Cydbwyllgor Hawliau Dynol, Pwyllgor trawsbleidiol yn San Steffan sy’n edrych ar waith Llywodraeth y DU o ran hawliau dynol, wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn ei ymchwiliad i gydymffurfiad y DU â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Dywed yr adroddiad fod rhywfaint o waith y Llywodraeth wedi gweithredu yn erbyn hawliau dynol plant a phobl ifanc, gan eu datguddio i effeithiau gwaethaf tlodi a thoriadau i wasanaethau. Dylai’r ddyletswydd i ddileu tlodi erbyn 2020 gael ei thrin fel mater hawliau dynol, yn ôl y Pwyllgor.

Gallwch ddarllen am yr ymchwiliad ar wefan y Senedd yma.