A A English | Cymraeg

Tyfu i fyny mewn tlodi yn y DU yn 2019

17.07.19

Mae Buttle UK wedi cyhoeddi adroddiad am dyfu i fyny mewn tlodi yn y DU.

Arolygodd Buttle fwy na 1200 o weithwyr cymorth plant i ddarganfod eu profiadau o weithio gyda phlant a oedd yn tyfu i fyny mewn tlodi.

Dangosodd yr adborth allweddol:

  • Mae 60% o weithwyr cymorth yn gweld teuluoedd sy’n methu fforddio pethau fel bwyd, eitemau i’r cartref, tanwydd, mwy nag unwaith yr wythnos.
  • Mae hanner y gweithwyr cymorth yn gweld plant sy’n cael eu bwydo brecwast neu ginio yn yr ysgol am fod teuluoedd yn methu fforddio eu bwydo eu hunain, mwy nag unwaith yr wythnos.
  • Mae 48% o weithwyr cymorth yn gweld teuluoedd sy’n methu fforddio dillad ac esgidiau plant.

Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i’r casgliad bod gweithwyr cymorth “wedi gweld cynnydd dychrynllyd mewn lefelau amddifadedd” ac yn annog gwleidyddion i “gynnig strategaethau a pholisïau mwy effeithiol i leihau tlodi plant yn y dyfodol.”

Mae “What it is really like for plant growing up in poverty in UK in 2019” ar gael o wefan Buttle UK.