A A English | Cymraeg

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol, 02/03/17 [C]

02.03.17

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol gyda data ynghylch defnydd ac argaeledd tai cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ynghylch nifer yr unedau tai cymdeithasol ar rent, nifer yr unedau gwag a nifer y tenantiaid tai cymdeithasol sydd ag ôl-ddyledion rhent. Gostyngodd nifer y stoc tai cymdeithasol gwag yn ystod 2015-16, gyda 4,340 o unedau gwag. Gostyngodd nifer yr unedau oedd wedi bod yn wag am fwy na chwe mis hefyd, i 28% o’r holl stoc tai gwag, o gymharu â 31% yn y flwyddyn flaenorol. Cododd nifer y gosodiadau newydd 1%, gyda’r mwyafrif yn parhau i ddod o restrau aros tai, er bod 14% o’r gosodiadau newydd yn darparu tai i aelwydydd digartref oedd yn flaenoriaeth.

Ewch i wefan Llywodraeth Cyrmu am ragor o wybodaeth.