A A English | Cymraeg

Iechyd ffoaduriaid a cheiswyr lloches, 06/04/18 [C]

26.04.18

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried darparu gwasanaethau iechyd sylfaenol ac eilaidd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar y canllawiau drafft, a luniwyd i wella mynediad i ofal iechyd a gwella dealltwriaeth ddiwylliannol ymhlith ymarferwyr gofal iechyd.

Mae rhagor o fanylion ynghylch yr ymgynghoriad, ynghyd â manylion sut mae ymateb, i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 29 Mehefin 2018.