A A English | Cymraeg

Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd, 02/08/2019 [C]

09.08.19

Mae Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi agor ymgynghoriad ar dlodi tanwydd yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor yn dweud roedd gan Lywodraeth Cymru rwymedigaeth statudol i roi diwedd ar dlodi tanwydd yng Nghymru erbyn 2018. Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn archwilio i sut mae tlodi tanwydd yn effeithio ar Gymru ac ymhle, pam na lwyddodd Llywodraeth Cymru i fodloni ei hamcanion, ac i ba raddau mae’r camau gweithredu presennol wedi helpu, ymysg pethau eraill.

Cewch fwy o wybodaeth ynghylch yr ymgynghoriad ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben 27 Medi 2019.