A A English | Cymraeg

Pleidleisio@16? 20/11/14, [C]

20.11.14

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi lansio trafodaeth genedlaethol ynghylch lleihau’r oedran pleidleisio yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, ni all pobl bleidleisio mewn etholiadau nes iddynt gyrraedd 18 oed. Yn yr Alban y llynedd, cymerodd pobl 16 oed ran yn y bleidlais ar annibyniaeth.

Bellach mae’r Cynulliad yn dymuno clywed barn pobl 11-25 oed yng Nghymru am y gallu i bleidleisio yn 16 oed.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr arolwg neu roi eich barn, gallwch ymweld â gwefan Dy Gynulliad Di, neu drwy’r e-bost, yourassembly@assembly.wales, Twitter @DyGynulliadDi #Pleidleisio16Cymru neu ar Facebook.

Daw’r ymgynghoriad i ben: 02/06/15.