A A English | Cymraeg

Iechyd Meddwl Amenedigol, 31/03/17 [C]

31.03.17

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru eisiau eich barn ar y cylch gorchwyl ar gyfer ymholiad i iechyd meddwl amenedigol.

Nod yr ymholiad yw ystyried sut y gellir gwella’r ddarpariaeth bresennol o wasanaethau amenedigol er mwyn iddynt weithio’n well i famau, babanod, tadau a theuluoedd. Byddai’r Pwyllgor hefyd yn hoffi eich barn ar sut mae gwasanaethau’n cysylltu gyda’i gilydd o dan ymbarél Iechyd Meddwl Amenedigol, fel, gwasanaethau mamolaeth, gwasanaethau cyffredinol iechyd meddwl oedolion ac unedau mamau a babanod mewnol. Mae’r ymholiad hwn yn rhan o’r gwaith ehangach ar y 1,000 Diwrnod Cyntaf.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 28 Ebrill 2017.

Ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad a sut i ymateb.