A A English | Cymraeg

Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): ymateb y llywodraeth, 16/10/2018 [C]

31.10.18

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad ac argymhellion Estyn am barodrwydd ar gyfer diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Gofynnodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i Estyn am yr adroddiad gwreiddiol, ‘Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol’. Gofynnodd Ysgrifennydd y Cabinet am wybodaeth am ba mor barod y mae lleoliadau addysg a gynhelir i weithredu diwygiadau ADY.

Cyflwynodd yr adroddiad nifer o ganfyddiadau, a grynhoir yn ymateb Llywodraeth Cymru. Gwnaeth un argymhelliad sef bod awdurdodau lleol yn mynnu’r wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau a’r deunyddiau hyfforddi a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r gweithrediad.

Croesawodd Llywodraeth Cymru y canfyddiadau, gan gydnabod bod agweddau y mae angen eu cryfhau, a bod llawer o agweddau cadarnhaol a oedd yn sylfaen dda ar gyfer gweithredu’r diwygiadau ADY yng Nghymru.

Gallwch ddarllen yr ymateb llawn yma.