A A English | Cymraeg

Ofcom: Canllawiau Technoleg Ddigidol ar gyfer Rhieni, 01/11/10 [C/Ll/GI/A]

08.11.10

Mae Ofcom wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau ar gyfer rhieni, sy’n egluro sut y gellir defnyddio rheolaethau rhieni i gynorthwyo i reoli’r hyn y mae plant yn ei gyrchu ar-lein neu’n ei wylio ar y teledu.

Fe ellir lawrlwytho’r canllawiau a ganlyn oddi ar wefan Ofcom: