A A English | Cymraeg

NSPCC: How safe are our children? Adroddiad 2018 10/08/2018 [C/Ll/A/G.I.]

10.08.18

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol sy’n adolygu sefyllfa amddiffyn plant yn y Deyrnas Unedig.

Mae’n dadansoddi data amddiffyn plant o bedair cenedl y DU ac yn gosod gwahanol ddangosyddion sy’n edrych ar ‘ba mor ddiogel mae ein plant?’ o safbwyntiau gwahanol. Hefyd mae’n cymharu â data hanesyddol er mwyn gweld y cynnydd dros amser.

Mae canfyddiadau allweddol yr adroddiad yn awgrymu y bu codiad mewn troseddau rhywiol yn erbyn plant sy’n cael eu cofnodi gan yr heddlu ledled y DU a chodiadau mewn troseddau creulondeb i blant ac esgeulustod ym mhob un o’r cenhedloedd ac eithrio’r Alban.

Mae’n gwneud argymhellion sy’n galw am ddeddfwriaeth mewn perthynas ag ymrwymiad Llywodraeth y DU i gyflwyno deddfwriaeth i amddiffyn plant ar-lein.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.