A A English | Cymraeg

NSPCC: Pa mor ddiogel yw ein plant? 2019, 25/06/2019 [W]

02.07.19

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi eu hadroddiad blynyddol ar ddiogelwch plant, ‘Pa mor ddiogel yw ein plant? 2019’.

Fel arfer, mae’r adroddiad hwn yn edrych ar ddata diogelu plant cyfredol o bob rhan o’r DU ar gyfer y flwyddyn dan sylw.

Eleni, fodd bynnag, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) am gasglu’r ystadegau ar gam-drin plant. Disgwylir y setiau cyntaf o ddata ar gyfer Cymru a Lloegr yn ystod gaeaf 2019/2020.

Gan fod yr ONS yn gwneud y gwaith hwn, mae’r NSPCC wedi penderfynu canolbwyntio ar gam-drin ar-lein yn eu hadroddiad.

Mae prif ganfyddiadau’r adroddiad yn cynnwys cynnydd yng nghyfraddau a nifer y troseddau rhywiol ar-lein yn erbyn plant yng Nghymru a Lloegr a gofnodwyd gan yr heddlu, ymhlith pethau eraill.

Mae’r adroddiad yn cynnwys galwadau am bolisïau, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ofyn i lywodraeth y DU greu rheolydd i wneud cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn atebol.