A A English | Cymraeg

Aelwydydd mudwyr yng Nghymru, 04/02/16 [C]

04.02.16

Mae prosiect y Gwasanaeth Mudo yng Nghymru wedi cyhoeddi’r ail un o dri adroddiad am dueddiadau mudo.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg o aelwydydd a anwyd tu allan i’r DU yng Nghymru, gyda ffocws ar amrywiaethau ar draws ardaloedd awdurdodau lleol yn ogystal â chymariaethau cenedlaethol ag aelwydydd mudwyr yn Lloegr. Cafodd data ei gasglu o Gyfrifiad 2011 i amlygu nodweddion allweddol pobl a anwyd tu allan i’r DU sy’n byw yng Nghymru. Chwiliwyd am wybodaeth am gyfansoddiad aelwydydd preswylwyr mewn aelwydydd preifat, maint yr aelwyd, perchnogaeth cartref a gwybodaeth am y sawl sy’n byw mewn sefydliadau heb fod yn breifat neu sefydliadol.

Mae’r adroddiad yn edrych hefyd ar y tueddiadau o ran nifer a chyfran y preswylwyr a anwyd tu allan i’r DU sy’n byw mewn aelwydydd preifat yng Nghymru dros gyfnod deng mlynedd, rhwng 2004 a 2014. Cafodd data ei gasglu am nifer y bobl sy’n derbyn llety sy’n gysylltiedig â lloches yng Nghymru a/neu gymorth ariannol.

I weld yr adroddiad llawn ewch i wefan Cyngor Ffoaduriaid Cymru.