A A English | Cymraeg

Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyhoeddi ymgynghoriad ar Bapur Gwyn ‘Online Harms’, 08/04/2019 [C/Ll/A/G.I.]

16.04.19

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi papur gwyn ar y mesurau y mae’n eu cynnig i gadw dinasyddion y Deyrnas Unedig yn ddiogel ar-lein.

Nod y papur gwyn, ‘Online Harms’, yw creu rheoliadau diogelwch a fydd yn cadw pobl agored i niwed, gan gynnwys plant, yn ddiogel ar-lein, ochr yn ochr â chaniatáu i fusnesau dyfu ar-lein.

Mae’r cynigion yn cynnwys ‘dyletswydd gofal’ tuag at ddefnyddwyr yn achos cwmnïau ar-lein, a bydd rheoleiddiwr newydd annibynnol yn cadw golwg ar y rhain ac yn eu gorfodi.

Bydd disgwyl i gwmnïau ddelio gydag achosion o niwed ar-lein, o weithgaredd anghyfreithlon i weithgaredd niweidiol nad yw o reidrwydd yn anghyfreithlon, a byddant yn cael eu galw i gyfrif os methant â gwneud hynny.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 01 Gorffennaf 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael, yn ogystal â chyfle i ymateb i’r ymgynghoriad, ar wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig.