A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r ymatebion i’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft, 14/06/2019 [C]

18.06.19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ymatebion i’r ymarfer ymgynghori ar God Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft, a ddaeth i ben ar 22 Mawrth 2019.

Derbyniodd yr ymgynghoriad 644 o ymatebion, yn ogystal ag ymatebion o ddigwyddiadau ymgysylltu â phlant, pobl ifanc, rhieni a rhanddeiliaid rhanbarthol.

Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, y “cafwyd ateb cadarnhaol i dros hanner y cwestiynau.” O’r cwestiynau sy’n weddill, “nid oedd mwyafrif llethol yn erbyn y cynnig yn unrhyw un ohonynt, ond roedd nifer fawr ‘ddim yn siŵr’ neu wedi rhoi ateb negyddol.”

Yn yr un datganiad, dywedodd y Gweinidog ei bod yn bwriadu gosod drafft diwygiedig o’r Cod ADY gerbron y Cynulliad am gymeradwyaeth yn hwyrach eleni.

Y gobaith yw cyhoeddi’r Cod ADY cyn diwedd 2019, a chyflwyno’r system newydd dros dair blynedd gan ddechrau ym Medi 2020.